3M - Vi presenterer vitenskap om sikkerhet

Finn ut hvordan 3M kan hjelpe din bedrift med å velge riktig personlig verneutstyr til de ansatte og gi dem personlige valideringsprosesser for å sikre at de vet hvordan de tester passformen for det personlige verneutstyret.

3M-løsninger – vernemasker

Velge og spesifisere egnet åndedrettsvern kan virke skremmende med så mange faktorer å vurdere, men med 3M, er det enkelt å velge riktig nivå av beskyttelse og komfort som kreves.

Løsninger fra 3M – briller

Porteføljen med 3M-øyevernprodukter gir garantert briller av høy kvalitet som sikrer en optimal likevekt mellom komfort, beskyttelse og design.

Utvalgte produkter

3M™ Aura™ 9300+Gen3 støvmasker

Tredje generasjon Aura vernemasker med ny Cool Flow™ komfortventil. De byr på forbedret brukerkomfort og det er lettere å puste, de er også mer holdbar og enklere å plassere.

3M™ SecureFit™ vernebrilller i 600-serien

3Ms patenterte SecureFit™ PDT-teknologi regulerer belastningen på ulike hodestørrelser for å sikre optimalt trykk med trygg og komfortabel passform.

3M™ PELTOR™ hørselvern i X-serien

En serie med hørselvern som fyller behovene til en rekke bruksområder, og tilbyr uslåelig demping med en strømlinjeformet utforming.

3M™ Versaflo™ TR-800 strømdrevet luftrensende vernemaske - nytt absolutt sikkert system.

Åndedrettsvern på høyt nivå samtidig som risiko for brann eller eksplosjon minimeres.

3M™ Solus™ vernebriller i 1000-serien

Vernebriller med tynn innfatning og fargede, myke tinningsdeler som gir et stilig og moderne utsende.

3M™ EAR klassiske ørepropper

De klassiske øreproppene var bransjens første ørepropper av skumgummi, noe som revolusjonerte hørselsvernet. De gir utmerket forsegling takket være måten øreproppen «former» seg i øregangen.

Literature

Fall Protection

DBI-SALA® and Protecta® Fall Protection equipment offering solutions for work at height needs.

3M Trade Marketing

10 ways to achieve standardization in personal safety in the Pharma Industry

3M-sikkerhetsprogram

Passform og komfort gir helse og velvære i din bedrift. 3M-programmet hjelper deg med å sikre at din metode for testing av personlig verneutstyr er oppdatert, og vi hjelper deg med å gi de ansatte opplæring om den langvarige virkningen av dårlig tilpasset personlig verneutstyr. De tre hovedtemaene i sikkerhetsprogrammet er utvalg, opplæring og passformvalidering.

Valg av personlig verneutstyr

Det er avgjørende for overholdelse å velge riktig personlig verneutstyr. Dette med tanke på to hovedelementer:

Er det tilstrekkelig?

Dette er det elementet som de fleste tenker på, og som i dag brukes i stor utstrekning som grunnlag for å velge personlig verneutstyr. Det viser til om produktet har evnen til å beskytte brukeren mot faren vedkommende står overfor. For eksempel vil ørepropper redusere støynivået og dermed redusere skaden til et rimelig nivå.

Er det tilpasset?

Dette er ofte et område som ikke veier så tungt i kjøpsprosessen. Det avgjørende spørsmålet er: Vil produktet ikke bare beskytte brukeren, men også være tilpasset til brukeren, arbeidsoppgaven og miljøet hvor det skal brukes? Dette går utover en forståelse av de tekniske dataene for produktet, og handler om å verdsette produktets effektivitet under bruk.

Hvis dette området ikke tas i betraktning, kan det føre til at produktene ikke brukes, og at arbeidere dermed ikke er tilstrekkelig beskyttet.

Opplæring

3M er overbevist om at opplæring om personlig verneutstyr er avgjørende for at personlig verneutstyr skal brukes på riktig måte, at brukerne skal bli klar over farene og at brukerne får motivasjon og finner en grunn til å bruke det personlige verneutstyret.

Hvorfor gjennomføre opplæring? Vi kan se på dette med utgangspunkt i de tre grunnpilarene for sikkerhet og begrunnelse:

Moralsk – beskytte arbeideren

Vi vet at hvis personlig verneutstyr ikke brukes, ikke brukes som det skal eller ikke vedlikeholdes slik det skal, vil brukeren ikke få tilstrekkelig beskyttelse, og vedkommende vil derfor være mer utsatt for trusler mot helse og sikkerhet.

Juridisk – beskytte bedriften

Lokale lover vil ha ulike krav knyttet til behovet for informasjon og opplæring, men når det gjelder kravene til personlig verneutstyr, stammer disse ofte fra det europeiske direktivet for personlig verneutstyr (EU-direktiv 89/656/EØF). Dette kommer til syne i lovverk på ulike måter i de ulike medlemsstatene, men kjernen i kravene er følgende: Arbeidsgiveren skal sørge for opplæring og skal, ved behov, organisere demonstrasjoner av hvordan man bruker personlig verneutstyr.

Det finnes selvsagt også en sivilrettslig side av lovprinsippene. Hvis det dukker opp klager og rettes krav mot bedriften eller organisasjonen, er det viktig å kunne vise at du gav arbeideren opplæring i hvordan vedkommende skulle bruke utstyret.

Økonomisk – få mest mulig ut av investeringen din

Dette kan betraktes fra et juridisk synspunkt og betydningen for forsikringspremier og -krav, eller det kan betraktes med tanke på investeringen din i utstyr. Dette er spesielt aktuelt når det gjelder de dyrere artiklene til flergangsbruk, for eksempel artikler som motordrevne luftvernemasker til flergangsbruk og utstyr til fallvern. Opplæring av arbeidere innen riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av dette utstyret bidrar til at du får mest mulig ut av investeringen din, og du forlenger også utstyrets levetid ved å forhindre for tidlig utskifting.

Passformvalidering

Passformvalidering utgjør en viktig del av beskyttelsesprogrammet på arbeidsplassen. Valideringen skal hjelpe brukeren med å velge riktig produkt/størrelse, samt lære seg riktig bruk for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå mot farer på arbeidsplassen. Prinsippene bak passformvalidering gjelder for alle typer personlig verneutstyr, men godkjente metoder for passformvalidering (passformtester) brukes ofte for tettsittende vernemasker, hørselvern og vernebriller.

Hvordan kan passformvalidering hjelpe ved passformproblemer?

  • Nøkkelelement i et beskyttelsesprogram på arbeidsplassen
  • Gir en vurdering av hvor godt det personlige verneutstyret passer til brukeren
  • En vurdering av komfort, kompatibilitet og generell egnethet for brukeren
  • Ideell opplæringsmulighet for arbeideren innen bruk og riktig tilpasning av personlig verneutstyr

Hvorfor du bør velge 3M som din sikkerhetspartner

3M har en nyskapende kultur som hjelper med å utvikle ledende produkter innen personlig verneutstyr som er designet for å optimere beskyttelsen og komforten.

  • Vår tilnærming til validering, utvalg og opplæring underbygger dette og bidrar til at kundene får mest mulig ut av produktene våre.
  • Den omfattende serien av personlig verneutstyr fra 3M bidrar til å sikre egnet beskyttelse på tvers av ulike brukere og arbeidsplasser
  • 3M leverer kvalitet overalt verden.
  • 3M tilbyr lokal støtte og rådgivning der du er.