Løsninger fra 3M – briller

Øyevern

Utviklet for sikkerhet, designet for stil

Utvalg

Porteføljen med 3M-øyevernprodukter gir garantert briller av høy kvalitet som sikrer en optimal likevekt mellom komfort, beskyttelse og design. Ingeniørene våre har arbeidet hardt for å sikre at nivået for komfort og stil matcher vernestandarden.

3M™ øyevernsvelger

Plakat for valg av øyevern

For å sikre at synsskarpheten man får med vernebrillene er akseptabel for visse typer arbeid, må linsens lysbrytende egenskaper overskride et påkrevd nivå. Linsene kan deles inn i tre klasser.

Optisk klasse 1 er til arbeid med spesielt høye krav til synsskarphet til permanent bruk, optisk klasse 2 er til arbeid med gjennomsnittlige synskrav og optisk klasse 3 er til grovarbeid uten spesielle synskrav (bare til sporadisk og ikke permanent bruk).

Det finnes også ulike optiske forvrengninger som kan gi ulike forvrengningseffekter. Det finnes sfæriske, prismatiske, sylindriske og astigmatiske forvrengninger. Den optiske klassifiseringen ovenfor og de tilhørende bruksperiodene, avhenger av de ulike forvrengningseffektene. Sfæriske forvrengninger legges derfor til optisk klasse 1, prismatiske og sylindriske forvrengninger til optisk klasse 2 og astigmatiske forvrengninger til optisk klasse 3.

Passformvalidering

Som med alt personlig verneutstyr er komfort nært knyttet til overholdelse av brukskrav, og vernebriller som ikke sitter som de skal, vil kanskje ikke være nok til forhindre øyeskader. Derfor er god og sikker passform av største betydning.

Gå til en enkel metode med 6 trinn

Video

Mens gjeldende standarder oppfordrer til å være nøye med passformen på øyevern, f.eks. BS 7029:1999, finnes det ingen spesifikke retningslinjer om hvordan man evaluerer en individuell passform. Det er ikke alltid tilstrekkelig å foreta en vurdering basert på størrelse og justerbare deler for å fastslå om en passform er god og sikker. Det nyskapende 3M™-systemet for tilpasning av øyevern, er en enkel metode i seks trinn som gjør at du får en målt evaluering av passformen.

Opplæring

3M tilbyr en rekke verktøy og programvarer for å støtte behovene du måtte ha for opplæring innen bruk av personlig verneutstyr.

Hos 3M er vi overbevist om at utdanning er nøkkelen til beskyttelse. Det er avgjørende at ansatte og sikkerhetsansvarlige forstår risikoen for egen helse på arbeidsplassen, og at de vet hvordan de kan beskytte seg mot disse risikoene på best mulig måte. For å hjelpe dem med dette har vi et bredt opplæringstilbud som er tilpasset ulike typer bedrifter og individuelle behov.

Vi kan gi opplæring på stedet gjennom et besøk fra vår Safety Caravan som forflytter seg rundt i EU-området. Våre team for teknisk service er også tilgjengelige for å bidra med ekspertise fra helse- og sikkerhetsindustrien.

Utvalgte produkter

3M™ SecureFit™ vernebriller i 600-serien

3Ms patenterte SecureFit™ PDT-teknologi regulerer belastningen på ulike hodestørrelser for å sikre optimalt trykk med trygg og komfortabel passform.

Mer

3M™ Solus™ vernebriller i 1000-serien

3M Secure Fit øyevern SF600FI-EU skumgummiinnsats til bruk med SecureFit-briller i 600-serien.

Mer

Ressurser

3M™-vernebriller i 2720-serien

3M™ 2720-serien tilbyr maksimal beskyttelse og en stilig tettsittende design.

Mer

Ressurser