HPLC testutstyr


Når forskere oppnår vitenskapelige framskritt ved bruk av analytisk kjemi, er riktig utstyr avgjørende for å få pålitelige resultater. HPLC-testing krever spesialisert utstyr som er kompatibelt med din analytt. For å bestemme hvilket kjemisk utstyr du trenger på laboratoriet ditt, må du først fastlegge metoden utfra sammensetningen av prøvematerialet.. HPLC-teknikken kan spesifiseres etter dine spesielle behov - og med en god forståelse av kromatografi kan du utvikle en pålitelig arbeidsflyt.

High performance liquid chromatography (HPLC) er en nyttig analysemetode for kjemiske komponenter, som små molekyler og biopolymerer. Denne teknikken omfatter studie av prøver som er løst i en væske som i sin tur injiseres i en kolonne med resin som interagerer med prøven. Denne interaksjonen forsinker bevegelsen i prøven gjennom kolonnen der den så registreres. Data innhentes gjennom tidsbestemt styring av prøvens bevegelser hvor intens deteksjonen er.

Les mer om hva HPLC brukes til på siden vår om kromatografiløsninger. Avantor tilbyr er bredt spekter av resurser og produkter for å støtte dine behov.

Høypresisjonsvæskekromatografi

Enkelt sagt fungerer høypresisjonsvæskekromatografi på grunnlag av prinsippet om at forskjellige forbindelser oppfører seg forskjellig i vann. HPLC separerer og renser forbindelser avhengig av polariteten eller de hydrofobe/hydrofile egenskapene deres.

Det finnes to typer kromatografi: Normal fase og omvendt fase. Forskjellige resinsammensetninger i kolonnen bestemmer typen kromatografi som skal gjennomføres og hvilke molekyler som kan separeres.

Normal fase

I denne metoden fylles kolonnen med polar silikapartikler og en ikke-polar buffer. Når prøven er injisert, vil de polare partiklene festes til silikaen og ha lengre retensjonstid enn de ikke-polare molekylene.

Omvendt fase

Ved omvendt fase kromatografi er kolonnen er fylt med hydrofobe partikler med polar buffer. De hydrofobe molekylene fester lenger til resinen og er lettere å oppdage.

Bruk av kjemikalier for prøvepreparering i laboratoriet

For å klargjøre en prøve for HPLC-testing brukes i hovedsak tre prosesser: Fortynning, sentrifugering og filtrering. Hvert steg krever forskjellige kjemikalier som, når de planlegges riktig, kan bidra til både lavere kostnader og optimalisert protokoll. Det er svært viktig å velge riktige kjemikalier for prøveprepareringen, siden det kan bidra til å spare både tid, penger og resurser på laboratoriet.

Fortynning

Nøkkelen til korrekt fortynning av en prøve er å bestemme hvilke kjemikalier som passer best til metabolitten du er interessert i. Et løsningsmiddel kan eventuelt støtte én kjemisk klasse mens den svekker eller minsker en annen klasse. Vanligvis velges vann eller andre løsningsmidler til dette. For eksempel brukes organiske løsningsmidler, som metanol eller acetonitril, til å samtidig knuse proteiner og trekke ut små molekyler.

Sentrifugering

Dette steget kan bidra til å bevare testutstyret ditt samtidig som kvaliteten på prøven din beskyttes under filtreringen. Under sentrifugeringen får en kraftig ristebevegelse partiklene i oppløsningen til å falle til bunnen av prøverøret.

Vi anbefaler å blande prøven i 5 minutter på topp hastighet med en benkplassert sentrifuge. Det minimerer svinnet når de filtrerte prøvene tas tilbake og reduserer bruken av dyrt filtreringsutstyr som ofte trenger lengre tid. Selv om sentrifugering i seg ikke krever ekstra kjemikalier vil den bidra til en betydelig reduksjon i hva som trengs i andre steg.

Filtrering

Et analyselaboratorium kan bearbeide hundrevis av prøver hver uke, og krever raske og nøyaktige resultater. Denne balansen mellom tempo og kvalitet påvirkes sterkt av filtreringsteknikken som brukes.

Filtrering er viktig for korrekte HPLC prøvepreparering av to grunner: Beskytte pumpen mot partikler i løsningsmidlet og hindre partikler i å stoppe til og skade HPLC kolonnen.

Bruk av forhåndsblandede og filtrerte løsningsmidler kan minimere potensialet for kontaminering via løsningsmiddelet. Dette renhetsnivået bidrar til at utstyret ditt trenger mindre vedlikehold. Å legge til et filtreringssteg før prøven tas over i kolonnen eller der den samles, kan redusere feil som oppstår etter kontaminering og beskytter utstyret ditt mot slitasje over tid.

Velge kjemikalier for HPLC prøvepreparering

Når man skal fastlegge en effektiv teknikk for HPLC prøvepreparering er det avgjørende å finne kjemiske produkter som er rene og har riktig type reaksjon med målforbindelsene dine.

Løsningsmidler som acetonitril, metanol og vann brukes ofte til prøvepreparering når det skal filtreres. Noen av de beste løsningsmidlene for HPLC-analyse har blitt kvalitetskontrollert for UV-transparens for å støtte best mulig sensitivitet og er renset for metalliske urenheter som kan påvirke den biologiske aktiviteten i prøven din.

Riktige filtrasjonskjemikalier vil gjøre testingen raskere og ofte kunne eliminere bruk av ekstra utstyr og resurser for videre filtrering av en prøve som lett kan kontamineres.

Velge løsningsmidler for å unngå kontaminering

Valget av riktig kjemisk løsning kan være nøkkelen til å unngå kontaminerende stoffer som påvirker resultatet eller skader utstyret i HPLC-prøven. Ekstraherbare komponenter er forbindelser som frisettes fra en komponent - som en filtermembran - som er i kontakt med det samme løsningsmiddelet. Mengden ekstraherbare komponenter varierer utfra løsningsmotstanden til komponenten samt temperatur og trykk.

Hvis de kan oppdages med en etterfølgende analysemetode vil ekstraherbare komponenter kunne påvirke påvirke nøyaktigheten i HPLC. Disse forbindelsene gir forstyrrende data og reduserer generelt datakvaliteten. Dette kan være spesielt problematisk hvis målanalytten har samme retensjonstid som ekstraksjonen.

Bekreftet kjemisk kompatibilitet for filtermembranen med løsningsmidlene i den mobile fasen kan gi et betydelig bidrag til reduksjon i mengden ekstraherbare komponenter.

Polytetrafluoroetylen (PTFE), polyvinylidenfluorid (PVDF) og regenerativ cellulose (RC)-membraner er populære valg, siden de er godt kompatible med løsningsmidler for mobil fase. Purifisert vann, acetronitril og metanol velges gjerne som løsningsmidler.

Kontaminering kan også unngås ved å redusere variasjonen av materialene som brukes på laboratoriet. Å standardisere to membrantyper som brukes i forskjellige formater vil bidra til å gjøre laboratoriet med konsistent.

Du kan bruke samme membranmateriale i membranringer for mobilfase-filtrering, sprøytefiltere for manuell preparering og sprøytefrie filtere for automatisert filtrering. Dette vil redusere lageret av forbruksvarer - ta mindre plass og kreve mindre oppfølging.

Lær mer om HPLC utstyr og analytisk testresurser med Avantor®.

Konklusjon

Anskaffelse av kjemisk utstyr for HPLC for storskala prosessering eller banebrytende forskning bør være enkelt. Avantor® Tilbyr produkter og resursverktøy med høy kvalitet som bidrar til laboratoriets suksess.

Korrekt håndtering av laboratoriekjemikalier for HPLC er et annet viktig aspekt når utstyr og kvalitetskontroll skal vurderes. Gå inn på vår nettside om laboratoriekjemikalier for mer informasjon om håndtering og bruk av laboratoriekjemikalier.

Avantor® dekker deg med alt du trenger av kjemisk utstyr.