Prøvetaking, transport, oppbevaring

Det første trinnet i mikrobiologisk testing er å samle inn prøver. Produktene du trenger, varierer avhengig av mediet og hvor prøvene er. Deretter må du transportere og/eller lagre dem. 

  • Prøvetaking
  • Prøvetransport
  • Prøveoppbevaring

Prøvetaking

I denne delen finner du det riktige prøvetakingssystemet for luftprøver, overflater, faste stoffer, væske, granulat, pasta eller frosne materialer for mikrobiologisk testing. Utvalget varierer fra prøvetakere i rustfritt stål til sterile enheter klare til bruk.

Prøvetransport

Når du jobber med temperatursensitive mikrobiologiske prøver, er det viktig å bruke riktig emballasje, og å påse at riktige forhold opprettholdes under hele transporten. Avantor tilbyr et omfattende produktutvalg, fra enkle emballasjeløsninger og engangs temperaturloggere, til trådløs overvåking av temperatur og andre parametere.

Prøveoppbevaring

Lær mer om hvordan spart plass og forbedret organisasjon hjelper deg med å jobbe mer effektivt og sikkert med mikrobiologisk testing.