Prøvetaking, transport, oppbevaring

Det første trinnet i mikrobiologisk testing er å samle inn prøver. Produktene du trenger, varierer avhengig av mediet og hvor prøvene er. Deretter må du transportere og/eller lagre dem. 

  • Prøvetaking
  • Prøvetransport
  • Prøveoppbevaring

Prøvetaking

I denne delen finner du det riktige prøvetakingssystemet for luftprøver, overflater, faste stoffer, væske, granulat, pasta eller frosne materialer for mikrobiologisk testing. Utvalget varierer fra prøvetakere i rustfritt stål til sterile enheter klare til bruk.

Air samplers

Luftprøvetakere

Vurder luftkvaliteten ved å samle forurensende stoffer i et begrenset luftvolum. Vi tilbyr et komplett sortiment for kontinuerlig eller sekvensiell prøvetaking av luft, eller in-line prøvetaking av komprimert gass.

Wipa boots

Overflater

Velg det prøvetakingsproduktet som passer deg best - enten det er tradisjonelle metoder, som kontaktplater og svabere, eller innovative varianter som Wipa-støvler for prøvetaking på gulv.

Samplers for liquids and solids

Prøvetakere for væsker og faste stoffer

Her kan du lese om egnede prøvetakingssystemer for mikrobiologisk testing av faste stoffer, væsker, granulat, pasta eller frosne materialer. Utvalget rekker fra prøvetakere i rustfritt stål til praktisk, sterilt utstyr som er klart til bruk.

Containers, bags and labelling

Beholdere, poser og merking

Finn ut mer om seriene av beholdere, flasker og poser beregnet på sikker oppbevaring av prøver. Finn viktig tilbehør og merking som bidrar til å gjøre prøvetakingsprosessen bedre og nyttige verktøy som øker effektiviteten.

Oppbevaring og transport av prøver

Når du arbeider med temperatursensitive, mikrobiologiske prøver, er det viktig å påse at det brukes riktig emballasje og at riktige forhold opprettholdes under transport og lagring.

Sample Transport

Prøvetransport

Avantor tilbyr et omfattende produktutvalg, fra enkle emballasjeløsninger og engangs temperaturloggere for engangsbruk, til trådløs overvåking av temperatur og andre parametere.

Sample storage

Oppbevaring av prøver

Lær mer om hvordan spart plass og forbedret organisering hjelper deg med å arbeide mer effektivt og sikkert med mikrobiologisk testing.

Ta kontakt med våre spesialister for mer informasjon