Samsvar & sertifisering

Selskapet er sertifisert iht. flere ISO-standarder som er relatert til kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.

For oss er disse sertifiseringene en del av vårt engasjement for høy og varig kvalitet. De legger grunnlaget for verdien vi tilskriver kundene våre i hver eneste prosess, program, produkt og løsning vi utvikler. De sikrer at ledelsessystemer, produksjonsprosesser, tjeneste og dokumenterte prosedyrer oppfyller alle krav til global standardisering og kvalitetssikring.

Gå inn på avantorsciences.com for en komplett liste over alle ISO kvalitetsstyrings-sertifikater.

ISO 9001

ISO 9001-sertifiseringen er basert på kvalitetsstyringsprinsipper som omfatter sterk kundefokus, en engasjert toppledelse, standardiserte prosedyrer og en kontinuerlig forbedringsprosess. Denne standarden er en global standard for kvalitetsstyringssystemer som sikrer at produktene og tjenestene kundene til enhver tid er konsistente og av høy kvalitet.

ISO 45001

ISO 45001 angir krav for et ledelsessystem for arbeidsmiljø (HMSK) og gir veiledning for bruken av det, slik at organisasjoner kan sørge for trygge og helsefremmende arbeidsplasser ved å forhindre arbeidsrelatert skade og nedsatt helse samt ved å forbedre arbeidsmiljøprestasjonen proaktivt. Mange av avdelingene våre i forskjellige land bruker denne standarden som et grunnlag for å støtte et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

ISO 14001

ISO 14001 angir kravene til et ledelsessystem for miljø som en organisasjon kan bruke for å forbedre sin miljøprestasjon. ISO 14001 er ment brukt av organisasjoner som ønsker å styre sitt miljøengasjement for et bærekraftig miljø.
Selskapet vårt leder forskjellige initiativer rundt i verden med fokus på det miljøansvaret vi har: For eksempel resirkulering av avfall eller reduksjon i vannforbruk, drivstoff og energi.

ISO 13485

ISO 13485 standarden spesifiserer krav til et omfattende kvalitetsstyringssystem for hele livssyklusen til medisinsk utstyr og in vitro diagnostikk.

ISO 17025

ISO/IEC 17025 spesifiserer generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse.

ISO17034

ISO/IEC 17034 spesifiserer generelle krav produsenter av referansemateriell. Er ment som en del av de generelle kvalitetssikringsprosedyrene hos produsenten av referansemateriell.

Nedenfor finner du en liste over ISO-sertifikater og kontaktinformasjon for ditt land.

Dersom du har noen spørsmål når det kommer til kvalitet og vår policy, ta gjerne kontakt med:

Anna Fredriksson Kinnander
Nordic Quality Manager
anna.kinnander@avantorsciences.com

 

Dersom du har noen spørsmål når det kommer til miljø, helse og sikkerhet og vår policy, ta gjerne kontakt med:

Rudy Hengeveld 
EHSS&S Manager Nordics & the Netherlands

rudy.hengeveld@avantorsciences.com