Ordrelegging - hvordan laste opp

Lag en Excelfil

Lag en Excelfil med tre kolonner:

  • Kolonne A: Artikelnummer (f.eks. 213-1122)
  • Kolonne B: Enhet (bruk tittel ”ea”)
  • Kolonne C: Antall

Tips! Lagre først som en vanlig Excelfil så du enkelt kan redigere den neste gang. Neste steg er å lagre filen som en .CSV-fil.

Lagre som en CSV-fil

For å lagre filen som en CSV-fil, gå till ”Fil” og velg "Lagre som".

Velg et sted å lagre den og gi filen et navn. 

Under "Filformat" velger du "CSV (Comma delimited)" fra rullegardinmenyen. Velg "Lagre". Du har nå en ferdig fil som kan lastes opp her.