Applikasjoner for luftanalyse

Finn riktig overvåkningsmetode og produkter for detektering og kvantifisering av forskjellige forureninger for mange forskjellige områder. Merck tilbyr produkter til prøvetaking for ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) og europeiske metoder. Dette omfatter produkter for aktiv og passiv luftprøvetaking.

Aktiv prøvetaking innebærer å trekke luft gjennom et absorberende medium, som et ORBO-rør, termisk rør, filter eller en "air flow impinger" med bruk av en luftpumpe.

Passiv prøvetaking oppnås ved at kontaminert luft trenger inn i enheten ved hjelp av diffusjon på et absorberende medium.

 

Eksempler på bruk av luftanalyse