Analyse for mikrobiell testing

I mikrobiologiske tester identifiserer du mikroorganismene i prøven etter dyrkingen. Se vårt utvalg av standardanalyser eller hurtigtester.

Mikrobiell identifisering

Fra enkle manuelle teknikker, for eksempel petrifilm og testsett for rask identifisering, til mikroskoper og automatiske kolonitellere; alt for mikrobiologisk analyse av prøven.

Hurtigtester

Når tiden teller. Overvåkning av mikroorganismer og patogener i klinisk diagnostikk, eller kvalitetskontroll i produksjon av mat og drikke – det er svært viktig å få pålitelige og entydige data på kortest mulig tid. Bruk av avansert molekylærbiologi og biokjemiske teknikker vil hjelpe deg med å lykkes.