J.T.Baker® og Macron Fine Chemicals™

Avantor's varemerker J.T.Baker® og Macron Fine Chemicals™ for laboratorie- og produktsjonskjemikalier er tilgjengelig fra VWR.

Avantors portefølje av J.T.Baker® og Macron Fine Chemicals™ tilbyr løsninger som spenner over alle steg fra forskning og utvikling, fra labbenk til produksjon. Avantor har de renheter og applikasjonsbaserte kvalitetene du behøver.

High Purity Solvents & Reagents

Lab-Optimised Performance: Enhance separation and reproducibility, and maximise the sensitivity and detecting power of your instrumentation...

Avantor for miljøanalyse

Økende miljøbevissthet driver stadig strengere miljøovervåking og kontroll ...

Høyrene syrer

Renhet og jevnhet for pålitelige resultat- hver gang...

Avantor produksjonskjemikalier

Finn alt du behøver til din biofarmasøytiske produksjon...

Solid Phase Extraction

Faster, more precise separations and superior reproducibility...

Grade Definitions

All J.T.Baker® and Macron Fine Chemicals™ grades explained!

Oppløsningstesting

Oppløsningstesting inneholder vanligvis et tidskrevende steg for å tilberede løsninger...