Avantor for miljøanalyse

Økende miljøbevissthet driver stadig strengere miljøovervåkning og kontroll. Avantors spesialprodukter for dette markedet fra både J.T.Baker® og Macron Fine Chemicals ™ er optimalisert for å møte kravene til nøyaktighet og presisjon.

Produktvalg

Sample Peparation - BAKERBOND™ SPE Columns

BAKERBOND™ SPE columns are recommended for applications requireing standard performance...

Sample Preparation - BAKERBOND Speedisk™ Columns and Disks

BAKERBOND Speedisk™ columns and disks are recommended for use when higher levels of speed and performance are required...

Karl Fischer Reagents

Lab-Optimised Performance: Function-tested Karl Fischer reagents from the brand that delivers quality and purity...

High-Purity Solvents & Reagents

Lab-Optimised Performance: Enhance separation and reproducibility, and maximise the sensitivity and detecting power of your instrumentation...

Trace Metal Analysis Reagents

Lab-Optimised Performance: Enhance separation and reproducibility, and maximise the sensitivity and detecting power of your instrumentation...