Calibration, Qualification, Validation & Certification Services

I et laboratoriemiljø er vi ofte forpliktet til å imøtekomme spesifikke forskrifter og sørge for samsvar med hovedplaner for validering (VMPer). VWR tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for samsvar, validering og kalibrering, som kan være enten en frittstående tjeneste eller en del av et program for forebyggende vedlikehold.

Samsvar- og metrologitjenesten er et dedikert tjenesteprogram for flere leverandører, der vi sørger for validering og kalibrering for IQ/OQ og PQ for alle typer laboratorieutstyr og -instrumenter. Kvalifiserte ingeniører er dedikerte, og de er utdannet for å kunne levere de beste resultatene og den beste målingsusikkerheten. Alle målinger dokumenteres i sertifikater eller rapporter som oppfyller alle kravene i forskriftene ISO9000/9001, FDA og GMP/GLP.

Våre ingeniører kan hjelpe deg med:

  • Klargjøring av IQ-/OQ-protokollene
  • Utføring av IQ-/OQ- og PQ-valideringer
  • Validering av laboratorieutstyr og bruksområder
  • Kalibrering av utstyr og laboratorieinstrumenter