Instrumentservice

Teknisk service på kromatografisystemer

VWRs serviceavdeling tilbyr støtte til deg og ditt kromatografisystem i hele levetiden. Vi kan tilby spesialavtaler med tjenester som hjelper deg til å oppnå optimale kostnader for eierskap.