Teknisk Service

  • Pipettekalibrering og vedlikehold, utført på eget kalibreringslaboratorium i Oslo
  • Reparasjoner
  • Vedlikeholdsservice
  • Kalibrering
  • IQ / OQ
  • Reparasjon av instrumenter
  • Delesalg

Service utføre både på vårt serviceverktsted og ute hos kunder.

Vi utfører også teknisk service på utstyr som ikke er solgt av VWR, f.eks vekter, sentrifuger, pipetter, varmeskap osv ..

Våre serviceteknikkere har sin utdannelse fra våre produsenter.