Unngå kontaminering på laboratoriet og i næringsmiddelproduksjonen

For hvert steg i produksjonen av mat og drikke - uansett om det er oppbevaring, produksjon, prøvetaking eller analyse - å unngå kontaminering er nøkkelen til et sikkert produkt.

Kontaminering kan unngås med å kombinere forskjellige kontrollmekanismer:

  • Overvåkning av disse parametrene i produksjonsmiljøet: Temperatur, fuktighet, mikrobiologisk luftkontaminering, mikrobiell overflatekonatminering
  • Rengjøring av produksjonsområder og QC-laboratorier med effektive rengjøringsmidler uten residualer
  • Etter rengjøring, desinfisering med et utvalgt middel
  • Etter desinfisering, testing for nivå av residualer fra desinfiseringsmidler på overflater
  • Effektive steriliseringsprosesser

Overvåking av produksjonsområder

For å unngå kontaminering av et produksjonsområde er det nødvendig å overvåke noen sentrale parametere, som temperatur, luftfuktighet, luftbåren kontaminasjon osv.

Vaskemidler og overflaterens

Rengjør laboratoriet fra topp til tå med disse økologiske vaskemidlene uten residualer.

Reagenser for desinfisering

Denaturert metanol, hydrogenperoksid, pereddikksyre, klorforbindelser osv. Ditt beste desinfeksjonsmiddel!

Strips for testing av residualgrad for desinfiseringsmidler

Test for nivåer av desinfeksjonsmiddel-residualer, som hydrgenperoksyd og pereddikksyre, for å være sikker på at overflatene er sikre for neste prosess.

Sterilisering

Autoklav, steriliseringsindikatorer, avfallsposer, autoklavdeodoranter, foliedispensere. Velg det produktet du trenger for steriliseringen.

Miele desinfiserende vaskemaskiner for laboratorieglassartikler

Med oppvaskmaskiner for laboratorier, spesielle prosedyrer for etterbehandling samt perfekt koordinert tilbehør, leverer Miele Professional omfattende systemløsninger for etterbehandling av forskjellige typer laboratorieglassartikler for påfølgende analyt