Rengjøringssystemer for renrom

Illustrasjon av "Sinner'scher Kreis":

Kjemikalier
Rengjøringsprosessen startes med aktive agenter i rensemiddelet. Aktive agenter sørger for at bindekreftene nøytraliseres, slik at løse kontaminanter og bindingskontaminanter kan fjernes. Vanninnholdet fungerer i denne sammenhengen som en bærer for transport av kontamineringen.

Tid
Denne faktoren representerer perioden mellom påføringen av rensemiddelet eller rengjøringsbadet og opptaket av det skitne badet. I renrom kan denne faktoren nesten utelukkes, ettersom det samler seg opp langt mindre skitt enn på et industrielt gulv. I tillegg brukes ofte fuktigtørking til rengjøring, basert på overflatetilstanden.

Temperatur
Enkelte typer kontaminering kan løsnes mer effektivt med varmt vann enn kaldt.

Mekanikk
Ved hjelp av optimale mekaniske handlinger er det mulig å redusere oppstartstiden og dermed få fart på rengjøringsprosessen. Denne faktoren kan utelukkes basert på den "lave" kontamineringen. Bare en manuelt tilknyttet mekanisk handling brukes i tørkeprosessen for å holde mulig generering av partikler eller turbulens så lav som mulig.

Beholdersystemer – rustfritt stål

Systemer med én eller to beholdere som er laget av rustfritt stål. Tilbehøret er fullstendig autoklaverbart. Kan leveres med mopp og moppramme.

Beholdersystemer – plast

Systemer med én eller to beholdere, laget av solid plast av høy kvalitet (polypropylen).

Moppesystemer

Eksempler: isolatorverktøy, moppetrekk, håndtak som kan foldes sammen på over- og undersiden, rengjøringsutstyr for gardiner.

Avfallsbeholdere

Hånd- eller pedalbetjente modeller i rustfritt stål.