Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.

Rengjøringssystemer for renrom

Rengjøringsprosessen er hovedsakelig avhengig av fire faktorer i "Sinner'scher Kreis". Rengjøringsredskaper og annet materiale velges med tanke på disse faktorene. I tillegg er det egenskapene i overflaten som skal rengjøres, som fastsetter hvilke rengjøringsmetoder som brukes.

Rengjøringssystemer for renrom

Illustrasjon av "Sinner'scher Kreis":

Kjemikalier
Rengjøringsprosessen startes med aktive agenter i rensemiddelet. Aktive agenter sørger for at bindekreftene nøytraliseres, slik at løse kontaminanter og bindingskontaminanter kan fjernes. Vanninnholdet fungerer i denne sammenhengen som en bærer for transport av kontamineringen.

Tid
Denne faktoren representerer perioden mellom påføringen av rensemiddelet eller rengjøringsbadet og opptaket av det skitne badet. I renrom kan denne faktoren nesten utelukkes, ettersom det samler seg opp langt mindre skitt enn på et industrielt gulv. I tillegg brukes ofte fuktigtørking til rengjøring, basert på overflatetilstanden.

Temperatur
Enkelte typer kontaminering kan løsnes mer effektivt med varmt vann enn kaldt.

Mekanikk
Ved hjelp av optimale mekaniske handlinger er det mulig å redusere oppstartstiden og dermed få fart på rengjøringsprosessen. Denne faktoren kan utelukkes basert på den "lave" kontamineringen. Bare en manuelt tilknyttet mekanisk handling brukes i tørkeprosessen for å holde mulig generering av partikler eller turbulens så lav som mulig.