CleanPack® – den tilpassede emballasje- og strålebehandlingstjenesten for renrom

Produkter som ikke i utgangspunktet er renromskompatible, kan for eksempel rengjøres og pakkes for bruk i et renrom. Vi kan også tilpasse eller pakke eksisterende renromsprodukter og tilpasse dem etter individuelle behov:

  • Gammastrålebehandling eller ETO-tjeneste
  • Renluftsvasking av produkter for bruk i renrom
  • Ompakking av mengdeprodukter (bulk) i mindre emballasjeenheter eller størrelser
  • Pakking av enkeltartikler i store pakker
  • Sammensetting av sett som er klare til bruk

Vi tilbyr en rekke tilpassede tjenester for individuelle produksjonsmiljøer.

Kontakt oss hvis du vil ha mer detaljert informasjon, og for å drøfte den beste løsningen for dine behov.