Rensemidler, desinfeksjonsmidler, håndpleieprodukter

basan foreslår en rekke løsninger, tilpasset ulike bruksområder, for å oppfylle kravene til alle renrom når det gjelder desinfeksjon, rengjøring og hygiene.

Med produktene våre, som er nøye utvalgt av kvalifisert personale for å dekke dine spesifikke behov, kan du forbedre effektiviteten, påliteligheten og reproduserbarheten i dekontamineringsprosessene i henhold til relevante regler og standarder.

Du får hjelp til å følge alle lovfestede krav og industristandarder ved at alle rensemidler og desinfeksjonsmidler for renrom har følgende egenskaper:

  • Standardiserte formler, slik at du kan bruke samme produkt på alle europeiske anlegg
  • Beskyttede formler, som garanterer at du ikke trenger å godkjenne produktet på nytt, med mindre helt uforutsette hendelser skulle oppstå
  • Produsert etter GMP-standarder, med full sporbarhet av partier
  • Rensemidlene overholder REACH og EC-bestemmelse 648/2004
  • Desinfeksjonsmidlene er testet mot de relevante europeiske reglene for biocidal aktivitet
  • Komplett teknisk dokumentasjon

Overflater – sterile

Desinfeksjonsmidlene og rensemidlene produseres i nøye overensstemmelse med GMP-standarder for å oppfylle de nøyaktige kravene til sterile behandlingsanlegg.

Overflate og CIP – ikke-steril

Vi tilbyr et bredt utvalg ikke-sterile rensemidler og desinfeksjonsmidler for overflater i renrom og CIP-systemer (Cleaning-In-Place = rengjøring på stedet).

For hud og hender

Ulike merker håndvask-/desinfeksjonsprodukter samt hudpleieprodukter for bedre hygiene, takler krysskontaminering og reduserer helseproblemer.