Viktige materialer

basan – renromsavdelingen i VWR er Entegris' offisielle forsyningskanalpartner for Europa, den arabiske halvøy og Nord-Afrika for utvalgte kunder.

Entegris tilbyr et bredt utvalg produkter for rensing, beskyttelse og transport av viktige materialer som brukes ved behandling og produksjon i halvlederindustrien og andre høyteknologiske bransjer, for eksempel transportbeholdere, brett for enkle silisiumskiver, oppbevaringsbeholdere, gassfiltre og gassrensere.

Be oss om et skreddersydd tilbud!

Filtrering

For kontroll over kontaminering i prosesstrømmer for væske, luft og gass

Væskehåndtering

Løsninger for spesialbehov som høy temperatur, lekkasjefri ytelse, høy strømning, reduserte miljøutslipp, nøyaktig kontroll over og måling av prosessvæsker.

IC-enhetshåndtering

De beskyttende enhetshåndteringssystemene inkluderer klare brikkebrett, silisiumskiveesker i vannrett utføring og filmrammeprodukter som sikrer integriteten i verdifulle mikroelektroniske enheter.

Rensing

Produkter som forbedrer prosessutbyttet hver dag for kunder som bruker rensemetoder.

Håndtering av silisiumskiver/retikler

Valget for forutsigbare, pålitelige og nyskapende løsninger for håndtering av silisiumskiver og retikler.