Utstyr for kontamineringskontroll

I renrom og kontrollerte miljøer er det viktig å redusere kontamineringsrisikoen for sensitive produkter og personalet.

Kontamineringskontroll samt kontroll over uakseptable endringer i miljøet (fuktighet, temperatur, luftstrøm) krever enorm grundighet.

LAF-benkhetter

Gjør det mulig å oppnå renromsforhold på svært små områder.

Våtbehandlingsutstyr

Våtbehandlingsutstyr i hovedsak for arbeid med flytende materialer som avgir skadelige og giftige gasser.

Tørre oppbevaringssystemer

For oppbevaring av komponenter som er følsomme overfor fuktighet, eller som må beskyttes mot partikler.

Luftbåren desinfeksjon

Unngår det slitsomme arbeidet med manuell desinfeksjon av alle overflater i ett eller flere renrom. Reduserer den iboende risikoen for menneskelige feil og er like effektivt på vanskelig tilgjengelige områder.

Fuktighetsinstrumenter

For kalibrering av fuktighetssensorer, sendere og bærbare enheter.

Silikonslanger

Et stort utvalg slangeprodukter i herdet platina produseres i henhold til strenge kvalitets- og sertifiseringsstandarder.

Temperaturovervåking

Permanent trådløs temperaturovervåking av kritiske verdier i renrom og kontrollerte miljøer.

Sålerengjøringsmaskin

Reduserer kontaminanter som finnes på skoene, før man går inn i renrom eller kontrollerte produksjonsområder.