Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Sko og støvler for renrom

I renromsmiljøer er det viktig å redusere risikoen for ulykker som oppstår ved at personalet glir, samt forhindre feil og nedetid som skyldes statisk elektrisitet.

Riktig fottøy er nødvendig i tillegg til installerte apparater, gulvområder og plagg.

Sko og støvler for renrom

Fottøy brukes i mange timer hver dag og må være sikkert (for personer og prosesser) og komfortabelt.

Det er forskjeller i fottøyet for sikkerhet, vern og industri, som er utformet i henhold til følgende europeiske standarder:

EN 61340-5-1: beskyttelse av komponenter som er følsomme overfor elektrostatisk ladning / generelle krav

EN 4843-100: krav til antisklitest

EN ISO 20344: krav og testmetoder

EN ISO 20345: spesifikasjon av sikkerhetsskoen

EN ISO 20346: spesifikasjon av verneskoen

EN ISO 20347: spesifikasjon av yrkesskoen

Vanntett fottøy må brukes når det er store væskemengder i nærheten. PU-klogger eller mikrofibersko, som kan rengjøres og desinfiseres, bør brukes. Når det er nødvendig å begrense eller forhindre elektrostatisk ladning, er det viktig med antistatisk eller ESD-beskyttet fottøy.

For mer informasjon

Leverandørkataloger er tilgjengelige på forespørsel.