Renromsionisering

For mennesker er elektrostatiske ladninger og utladninger vanligvis ufarlige. Ved produksjon av mikroelektronikk og brikker kan imidlertid ladning eller utladning påvirke produktkvaliteten.

Elektrostatisk utladning (Electrostatic Charge, ESD) kan særlig innenfor feltet mikroelektronikk føre til defekter i halvledere og kretskort som kan få alvorlige konsekvenser for funksjonen, for eksempel i datamaskiner, telefoner eller medisinske enheter. I tillegg kan det føre til forstyrrelser i løpet av produksjonen, ettersom kontaminerende partikler tiltrekkes av elektrostatisk ladede overflater (ESA).

Ionisering, i tillegg til andre beskyttelsestiltak, som ledende overflater, enheter og klær, er løsningen på slike problemer. Ulike enheter brukes på riktig måte i henhold til området eller produktet som ioniseres:

Overhengende ionisatorer

For nøytralisering av statisk elektrisitet brutt ned over en hel arbeidsflate. Har vifter med to eller tre blader, hastighetskontroll og integrert varmeelement for brukerkomfort. Komponentene og materialene som brukes, er uten silikon og egnet for renrom.

Bordmodell-ionisatorer

Bærbare nok til å kunne brukes ved feltservice på grunn av den kompakte utformingen. Ioniserende vifte som styrer elektrostatiske ladninger. Har selvbalanserende kontrollkretsteknologi. Modulært kablingssystem for strømtilførsel til opptil tre enheter fra én, standard strømforsyning.

Ioniserende luftpistoler

Nøytralisering av statisk elektrisitet brutt ned for rengjøringsprosesser, og effektiv fjerning av partikkelkontaminering på grunn av en sterk utblåsningskraft. Ioniserende luftpistoler er lette og har ergonomisk utforming og fleksible luftslanger for brukerkomfort.

Kontakt oss