Matter og gulvbelegg for renrom

Partikler har en lei tendens til å legge seg på flate overflater, på grunn av de varierende klebefaktorene i renrom og sterk påvirkning fra egenskaper i luftstrømmen. Gulvbelegget er det siste stedet partiklene havner, og der blir de liggende som fanget kontaminering.

Klebematter, permanente matter og spesielle gulvbelegg er viktige for å få kontroll over partikkelkontaminering foran renrommet. En kombinasjon av permanente matter, spesialgulvbelegg og klebematter anbefales på det sterkeste for optimalt effektiv kontroll over kontaminering i renrom og kontrollerte miljøer.

Klebematter

Støv- og partikkelsamlende matter (klebematter) og spesielle gulvbelegg som forhindrer kontaminering i renrom.

Permanente matter

Permanente matter legges i renrom for å gi så høy renhet som mulig, og kan festes på gulvet.

Gulvbelegg

Gulvbelegg for renrom, for kontamineringskontroll i påkledningsområder, inngangssoner for materialer og renrom.

Støtdempende matter

Få støtdemping med ergonomisk utformede matter.