Vernebriller for renrom

Både autoklaverbare briller og engangsbriller har antidugg-systemer, optisk korrekte og forsterkede linser samt indirekte ventilasjonssystemer. De er egnet for brillebrukere og er 100% uten lateks. Hvert eneste par sterile engangsbriller blir individuelt undersøkt og vurdert som egnet for medisinsk utstyr, personlig verneutstyr eller andre sikkerhets- og vernebriller som kreves, for å sikre best mulig kvalitet.

Produktvalg

Vernebriller

Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …