Fortynning, respirometrisk BOD & testing av biologisk nedbrytbarhet

Fastlegging av behov for biokjemisk oksygen er alltid gjenstand for diskusjon med tanke på metode og anvendelse. Den respirometriske metoden kan sammenlignes med fortynningsmetoden, men anbefales brukt til kontrollformål. Standardmetoder står i motsetning til selv-overvåkende metoder. Fotometriske tester kan også brukes til å bestemme BOD-verdier.

Du finner omfattende informasjon om de forskjellige metodene for å bestemme biokjemisk oksygenbehov (BOD) i WTW-håndboken som du kan laste ned her.

Du finner også viktige produkter for teste av biologisk nedbrytbarhet.

WTW BOD håndbok

WTW brosjyrer

Velp brosjyrer

BOD selvkontrollerende & respirometriske systemer

For BOD skaper en reduksjon i oksygenet (tatt opp av mikroorganismer) en absolutt trykkforskjell som kan måles av en trykksensor. Dette er praktisk og enkelt å uføre og produksjonen av metangass fra mikroorganismer kan også måles med deler av systemet.

WTW

Respirometrisk OxiTop® målesystemer for BOD(5) self-check (OxiTop®-I)

 • Intelligent digitalsensor OxiTop®-IDS system med utvidet BOD-måling opp til 400.000 mg/l, studier av biologisk nedbrytbarhet, jordrespirasjon og metanstudier.

Velp

System for bare BOD
respirometrisk sensorsystem 6 for

 • BOD
 • Maxi -BMP (biokjemisk metanpotensiale)
 • Jordanalyse
 • Biologisk nedbrytbarhet i plast

Fortynning BOD

BOD bestemmelse iht. DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 og standard metoder 5210 B.

Selvrørende okysgensensor StirrOx® G for oksygenbestemmelse i Karlsruhe-flasker gir:

 • Konstant flow for høy reproduserbarhet
 • Nullpunktskalibrering ikke nødvendig
 • Straks klar for måling

BOD fotometrisk metode

Bruk av celletest gir enkel og effektiv bestemmelse av BOD, som oppfølging av en modifisert Winkler-metode.

Analysereagenser som er kalibrerte eller kompatible med gjeldende standarder gir sikkerhet.

 • Strekkodesystem gir rask og enkel håndtering
 • Omfattende kvalitetsdokumentasjon av alle tester
 • 5 dager inkubering kreves fremdeles, men analysen har færre steg enn andre metoder

BOD-inkubatorer

Alle BOD-metoder krever at prøvene holdes på 20 °C (68 °F) i 5 dager. Avantor tilbyr et bredt spekter av temperaturkontrollerte inkubatorer.

Lovibond®-serien

5 modeller, TC:

 • Fra 2 til 40 °C (0,1 °C)
 • Fra 135 til 445 l

Produkter

Velp Scientifica

1 modell, FTC 120:

 • Fast temperatur på 20 °C
 • 120 l

5 modeller, FOC Connect

 • Fra 3 til 50 °C (0,5 °C)
 • Fra 109 til 169 l

WTW

5 modeller, TS:

 • Fra 10 til 40 °C (0,5 °C)
 • Fra 180 til 500 l

Termosbeholder, Oxitop® Eske

 • Fast temperatur på 20 °C (0,5 °C)

Kontakt oss