BOD-respirasjon: BOD-selvsjekk

En reduksjon i oksygen (tatt opp av mikroorganismer) skaper en absolutt trykkforskjell som kan måles av en trykksensor. Dette er praktisk og enkelt å utføre!

BOD, OxiTop®-i, WTW

Respirometrisk OxiTop®-målesystem for BOD(5)-selvkontrollmåling med prøver som ikke er tynnet ut (opptil 4000 mg/l BOD).

Mer informasjon

BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW

For BOD (to 4000 mg/l) and all other respirometric studies, using Bluetooth® connectivity to work with Multi 3630 IDS or 3620 IDS (pH/conductivity/DO/turbidity).

More Information

BOD-sensor, Velp

Respirometrisk målesystem for BOD(5)-selvkontrollmåling med prøver som ikke er tynnet ut (opptil 999 mg/l BOD).

Mer informasjon

BOD EVO-sensor, trådløs, Velp

Databehandling og -rapportering med trådløs dataoverføring til den eksklusive BODSoft™-programvaren. 80 prøver parallelt, (opptil 999 mg/l BOD).

Mer informasjon