Bürkle GmbH – vil du ta prøvetakingen til neste nivå

Din ekspert på prøvetaking hjelper deg å finne løsninger for de mest varierte bruksområdene og de strengeste kravene. Optimer prøvetakingen med prøvetakingsløsningene våre.

Når du tar prøver, tas det en tilfeldig test for den generelle kvaliteten. Disse prøvene er grunnlaget for analysen for kvalitetssikring. Bare representative og autentiske prøver kan gi pålitelig informasjon om kvaliteten, egenskapene eller sammensetningen til et bestemt materiale.

Svært presise materialanalyser kan utføres med den mest 'oppdaterte teknologien'. Denne teknologien er imidlertid ubrukelig hvis det skjer en feil mens prøven tas og denne feilen fortsetter gjennom alle fasene av analysen med det sluttresultatet at kvalitetskontrollen er feil. Dette er grunnen til at prøvetaking og bruk av egnede prøvetakere er så viktig. Bürkle tilbyr det mest omfattende utvalget av manuelle prøvetakere. Finn ut hvilken prøvetaker som er ideell for bruksområdet ditt.

Prøvetakere for bulklast

Verktøy for prøvetaking av bulkvare. Finn prøvetakingsløsninger for de fineste pulverne, granulater eller store korn som mais eller nøtter.

Utforsk mer

Prøvetakere for viskøse materialer

Prøvetakere for middels viskøse stoffer som oljer, emulsjoner, kremer, slam og tyktflytende materialer, som ost, smør, leire, såpe osv.

Utforsk mer

Prøvetakere for væsker

Prøvetakingsutstyr for å ta prøver ut av mange ulike beholdere og dybder, f.eks. fra små bensinkanner til store bassenger, tanker eller vassdrag.

Utforsk mer

Prøvetakere beregnet på den farmasøytiske industrien – flergangsbruk

Disse prøvetakerne med enestående overflateforhold er fremstilt på en måte som gjør dem lette å rengjøre.

Utforsk mer

Engangsprøvetakere for de høyeste standardene innen prøvetaking

Rengjøring av prøvetakere er en krevende oppgave som tar mye tid, spesielt når materialet er fett, svært klebende eller giftig. Engangsbruk er løsningen.

Utforsk mer

Is- og kjøttprøvetakere

Steriliserbare prøvetakere av rustfritt stål, som for det meste brukes i matvareindustrien, men ikke begrenset til dette segmentet.

Utforsk mer

Jordprøvetakere

Robuste prøvetakere for ulike typer jordprøver, f.eks. for prøvetaking av enger, grov sand eller grus.

Utforsk mer

Prøvetakingstilbehør

De riktige tilbehørene hjelper deg å utfylle prøvetakingsprosessen. I dette kapittelet vises det et lite utvalg av verktøy for å optimere prøvetakingen.

Utforsk mer

Hyppig stilte spørsmål

Ja, alle engangs prøvetakerne kan brukes til matvarer. De oppfyller kravene som EU/FDA stiller til disse produktene.

Vi garanterer sterilitet i to år etter produksjon. Utløpsdatoen er trykket på hver enkelt forpakning og fremgår også av batch-nummeret som består av produksjonsdatoen og artikkelnummeret.

Batch-nummeret står trykket på hver enkelt forpakning og på utsiden av kartongen.

Ja, alle engangsprodukter sertifiseres. Hvis du har spørsmål om sertifisering, kan du kontakte oss på certificates@avantorsciences.com

For å finne riktig utstyr kan du besvare disse spørsmålene:

 1. Hvilke medium skal prøvene tas fra?
 2. Hvilken konsistens har mediumet?
 3. Hvilken type beholder skal prøvene tas fra?
 4. Hvilke mengder kreves?
 5. Prøvetakingsteknikk: Punktprøve, all-layer- eller multi target-prøve?
 6. En- eller flerbruks prøveutstyr: Må prøvene være rene og sterile? Er materialet fett, sterkt adherende eller toksisk? Er rengjøringen enkel og uten fare for bruker?

Vi står selvfølgelig til tjeneste hvis du trenger hjelp eller forklaringer.

Prøvetakere bør være enkle å rengjøre. Derfor er de utformet uten dype spor eller huller og med glatte overflater. Alle prøvetakerne kan demonteres for enklere rengjøring. Jo høyere krav (til renhet, sterilitet osv.), jo mer sannsynlig at de bare kan oppfylles med bruk av engangsprodukter som fjernes helt etter bruk.

Å ta prøver fra poser, sekker eller bokser med prøvetakingsrør er en velkjent metode. For å stenge hullene som oppstår anbefaler vi egne lukkesegl som er utviklet for nettopp dette. Seglene har sandwich-oppbygning (aluminium/papir) og lukker beholderen hermetisk (dampsperre). Baksiden av etiketten er belagt med et sterkt klebemiddel som limer på de aller fleste overflater - -også dersom den er dekket med fint støv, litt fuktig eller fryst. For bruk med matvarer, medisiner, sminke eller ernæringstilskudd finnes en egen mat & farma-stengeetikett som oppfyller EUs matvarekrav og FDA-retningslinjer.

De viktigste grunnene til å bruke engangs prøvetakere er:

 1. Høye krav (renhet, sterilitet, GMP)
 2. Dyr og tidkrevende rengjøring
 3. Hyppig prøvetaking
 4. Høye krav til kontroll
 5. Farlige/aggressive/toksiske substanser

Ja, alle engangsproduktene kan også leveres i usteril LaboPlast-versjon. De er ikke sterilisert, men produsert i et klasse 7 rentrom (10.000).

Ja, alle de mindre delene, so øser, skjeer, spatler, måleskjeer, onsetter og skrapere leveres i blått og i blå detectable (lett synlig for fargescannere, metalldetektorer og røntgenstråler) i tillegg til hvitt.

Engangsøsene, -skjeene og -spatlene kan fås i bio-PE istedet for PS. Øko-PE er laget av bærekraftige råmaterialer uten bruk av fossile stoffer. Det gir innspart CO2 og dermed redusert drivhuseffekt.

Siden vi produserer disse produktene selv, er det prinsipielt mulig å ta fram spesialvarianter - dvs. med andre lengder, størrelser, farger eller andre egenskaper. Men dette må bestemmes i hvert tilfelle utfra endringene som ønskes.

Vi har størstedelen av produksjonen vår i Tyskland.

Nei, du må se på hvilken resistens materialet har mot kjemikaliene i prøvematerialet. Her finnes ikke noe generelt svar. Det er viktig å sjekke dette siden en reaksjon mellom prøvetakeren og kjemikalien vil kontaminere både prøven og prøvematerialet. For å unngå dette har vi satt opp en liste der du kan gå inn og kontrollere den kjemiske resistansen i diverse materialer ovenfor forskjellige kjemikalier.

I det som kalles rentrom holdes konsentrasjonen av partikler i luften så lav som mulig gjennom bruk av tilpasset arbeidsbekledning, materialer og teknikker i tillegg til et spesielt ventilasjonssystem. De forskjellige rentrom-klassene bestemmes utfra maksimalt antall og størrelsen på partiklene som kan forekomme. For å oppfylle kravene til en spesiell rentrom-klasse, må faktisk antall partikler kontrolleres regelmessig. Det gjør det mulig å holde antallet partikler på prøvetakeren svært lavt. Det gir deg sikkerhet for at prøvetakeren er ren og at kontaminering kan utelukkes. Dette gir mulighet for å ta prøver som er epresentative og autentiske og kan gi pålitelig informasjon om kvaliteten, egenskapene eller sammensetningen til materialet. Dette gjelder for alt engangs prøveutstyr og -redskaper, LaboPlast og SteriPlast - de usterile og de sterile som i tillegg steriliseres etter produksjonen i rentrom.

Mange industrigrener har kontrollkrav som tar utgangspunkt i GMP-retningslinjer. Det er ikke bare utstyret som brukes som vurderes regelmessig; det samme gjelder for planlegging og rengjøringsmetode og -prosess. Validering av rengjøringsprosessen og dermed også verifisering av effekt og reproduserbarhet er vanskelig og dyrt. Det kan til og med være nesten umulig å gjennomføre en slik validering. Validering av rengjøringen kan utelates helt når det brukes engangsprodukter, siden de kastes etter bruk. For hver prøve brukes nytt utstyr som er garantert rent og uten fare for (kryss)kontaminering. Prøvetakeren kastes etter bruk og rengjøring med tilhørende dokumentasjon er unødvendig.

På enkelte områder er det et krav at det brukes engangsprodukter. De som bruker øser, skjeer eller spatler kan skifte til slike som er laget av bio-PE for å bidra til bærekraft og miljøvern. De er produsert av fornybare resurser og ikke fossilt råmateriale. Alle engangsproduktene er resirkulerbare, avhengig av grad og type kontaminering. Innsatsen og avfallet som oppstår i forbindelse med flerbruksprodukter og innsatsen og avfallet som oppstår ved bruk av engangs prøveutstyr.