Chemical Innovations

VWR Chemicals: Raskere inn i framtiden med innovasjoner

Se alle produktlanseringer i den vedlagte katalogen/brosjyren.

VWR Chemicals: Nye organiske substanser

Vanlige organiske substanser leveres i forskjellige pakningsstørrelser for å hjelpe deg hver dag med organisk syntese og oppskalering.

VWR kjemikalier - flere HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagenser

LC-MS metodene forbedres kontinuerlig for å gi bedre svar på dagens krav. Nye styrker (Methanol ULTRA plus), nye løsningsmidler (n-Hexane og n-Heptane) og mange andre blandinger som er ferdige til bruk og dekker alle LC-MS-formål.

VWR Chemicals - større utvalg av PESTINORM® SUPRA TRACE løsningsmidler for GC

For gasskromatomografi - et komplett, universelt, ekstra rent sortiment av løsningsmidler for komplekse analyser og følsomme deteksjonsmetoder (GC-MS), inkludert våre nye diklormetan- og n-heksan for MOSH/MOAH analyser.

VWR kjemikalier - ionepar reagens omfang

For HPLC elueringsgradiering, et komplett sortiment av ionepar reagenser med minimal estinksjon i nedre UV-område og utmerket transparens ned til 200 nm, selv i høye konsentrasjoner.

VWR Chemicals - ny svovelsyre 65% (SO3)

Hvis du trenger denne ekstra korrosive svovelsyren, kan vi tilby den i spesielt sikker forpakning.

VWR Chemicals - ny AQUARESIST WB vannbad

Væsken er klar for bruk og kommer ikke inn under den europeiske Biocidforskriften. Utviklet for å stabilisere og beskytte vannbad, kjølesystemer, vannomløp og inkubatorer.

Merck Supelco®

VWR distribuerer nå alle Merck Supelco® produktene. Her kan du oppdage de nye standardene!

Mercks brosjyre "Forbundet av innovasjon"!

Kjenner du til Mercks siste produktlanseringer? Denne brosjyren viser deg mer effektive metoder for forskningen din.

Merck M-Clarity™ program

Mercks M-Clarity™ program definerer nivåer for produktkvalitet og forbedrer produkt- og servicetransparensen i porteføljen.

Merck nye løsninger for titrering

Gjør titrering med Mettler Toledo-instument sikrere med SmatChemicals med RFID-merking.

Mercks nye high-end UHPLC-MS løsningsmidler

Mercks nye high-end UHPLC-MS løsningsmidler ble utviklet spesielt for å overgå forventningene dine til UHPLC-MS applikasjoner.