Chemical Innovations

VWR Chemicals: Raskere inn i framtiden med innovasjoner

Se alle produktlanseringer i den vedlagte katalogen/brosjyren.

VWR Chemicals: Nye organiske substanser

Vanlige organiske substanser leveres i forskjellige pakningsstørrelser for å hjelpe deg hver dag med organisk syntese og oppskalering.

VWR kjemikalier - flere HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagenser

LC-MS metodene forbedres kontinuerlig for å gi bedre svar på dagens krav. Nye styrker (Methanol ULTRA plus), nye løsningsmidler (n-Hexane og n-Heptane) og mange andre blandinger som er ferdige til bruk og dekker alle LC-MS-formål.

VWR kjemikalier - ionepar reagens omfang

For HPLC elueringsgradiering, et komplett sortiment av ionepar reagenser med minimal estinksjon i nedre UV-område og utmerket transparens ned til 200 nm, selv i høye konsentrasjoner.

VWR Chemicals - Brix standardsortiment

Komplett utvalg av Brix/brytningsindeksstandarder fremstilt med råmaterialer med høy renhetsgrad for kalibrering av alle typer refraktometere.

VWR Chemicals - reag. Ph. Eur farge standardløsninger i sett

Komplett sortiment av farge standardløsninger i samsvar med kap. 2 og 4 i den aktuelle Europeiske Farmakopéen. Disse VWR®-settene er klare for bruk og tilbys for at du skal spare tid og penger.

VWR kjemikalier - UV-Vis standardkits for spektrofotometerkalibrering

Et komplett utvalg av standarder som iht. den europeiske Farmakopéen (Ph. Eur.) dekker kalibrering av spektrofotometere på parametrene absorpsjon, oppløsningsevne, strølys og bølgelengdenøyaktighet.

VWR Chemicals - omfang av pH-bufferløsninger i pose-sortiment

Fem nye pH-buffere i praktiske småposer gir deg riktig bufferverdi rett i hånden. Perfekt for nøyaktig kalibrering av pH-meterne dine!

VWR Chemicals - sand er ikke bare for strender!!

Bredt utvalg av sand for å møte behov inne filtrering, klaring av væsker, som slipemiddel eller bestemmelse av oksygeninnhold.

Denatured ethanol

Two new grades in a large choice of pack sizes to meet the EU Regulation 2017/1112 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol.

Karl Fischer reagents for water determination

Volumetric one-component titrating reagents for the determination of water by the Karl Fischer method available in new 2,5 l packs.

Reference materials for Karl fischer method now available

In Karl Fischer, titer determination, calibration, validation and inspection of analytical instruments (according to ISO, GMP, GLP and FDA guidelines) and reagents are performed with a specific amount of water, either pure water or water standards.