Chemical Innovations

New Alfa Aesar organic photovoltaics range!

Organic photovoltaics (OPV) are solar cells based on organic semiconductors, which are thin, light, flexible and mechanically resistant.

Merck Smartchemicals - more products added in 2021!

Gjør titrering med Mettler Toledo-instument sikrere med SmatChemicals med RFID-merking.

VWR Chemicals new standards for petrochemistry

More than 500 calibration standards and reference materials for petrochemistry! These standards are essential to control oils, lubricants, fuel, gasoline… according to international norms such as ASTM or IP standard methods.

VWR Chemicals complete range of standards for environmental analysis (COD, TOC and TIC)

Many new ranges (TOC, TIC or turbidity) have recently been developed for a broad and routine set of applications. They can be used on a wide variety of instruments. You will find all these products here.

VWR Chemicals for pilot and scale-up - more than 100 larger pack sizes available!

For the scale-up and production requirements, more than 100 substances (acids, alkalis, salts and solvents) in big packs (>25 kg/l) have been launched in different grades (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® or TECHNICAL).

VWR Chemicals secondary reference standards for GC

Wide range of GC secondary reference standards for various chromatographic and analytical applications. More than 70 new substances recently launched.

VWR Chemicals headspace solvent range extended

Our GC-HS solvent range has been extended by 2 new solvents (water and benzyl alcohol). It includes the most commonly used organic solvents with high UV transmittances suitable for the analysis of residual solvents as described by ICH, USP and Ph. Eur. me

VWR Chemicals: Raskere inn i framtiden med innovasjoner

Se alle produktlanseringer i den vedlagte katalogen/brosjyren.

VWR Chemicals: Nye organiske substanser

Vanlige organiske substanser leveres i forskjellige pakningsstørrelser for å hjelpe deg hver dag med organisk syntese og oppskalering.

VWR kjemikalier - flere HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagenser

LC-MS metodene forbedres kontinuerlig for å gi bedre svar på dagens krav. Nye styrker (Methanol ULTRA plus), nye løsningsmidler (n-Hexane og n-Heptane) og mange andre blandinger som er ferdige til bruk og dekker alle LC-MS-formål.

VWR kjemikalier - ionepar reagens omfang

For HPLC elueringsgradiering, et komplett sortiment av ionepar reagenser med minimal estinksjon i nedre UV-område og utmerket transparens ned til 200 nm, selv i høye konsentrasjoner.

VWR Chemicals - Brix standardsortiment

Komplett utvalg av Brix/brytningsindeksstandarder fremstilt med råmaterialer med høy renhetsgrad for kalibrering av alle typer refraktometere.