Kjemikaliesikkerhet i laboratoriet

Når du jobber med kjemikalier, særlig farlige kjemikalier, er sikkerhet helt avgjørende. Riktig personlig verneutstyr er selvsagt obligatorisk, men det finnes også andre alternativer du kan vurdere for å holde laboratoriet trygt:

 • Kjemikaliehåndtering – det å velge produkter i trygge beholdere som er enkle å håndtere, kan utgjøre en stor forskjell
 • Vær forberedt på uhell som søl eller knust glass, ved å ha passende absorpsjonsmidler tilgjengelig
 • Unngå unødvendige farer ved å velge sikrere kjemikaliealternativer og overvåke skadelige rester
 • Benkebeskyttelse og sikrere dispensering
 • Oppbevaring av kjemikalier, inkludert merking av farer

I tillegg har vi inkludert noen vanlige spørsmål og svar som vi håper vil være nyttige for deg, samt informasjon om REACH- og CLP-regelverkene. Du kan også laste ned retningslinjer om generell sikkerhet og en teknisk veiledning, og du finner koblinger til søkefunksjonen på HMS-nettstedet vårt og et velgeverktøy for produktlitteratur.

Ta quizen

Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:

Registration

Sikrere emballasjeløsninger

Løsningsmidler og syrer i plastflasker

AnalaR NORMAPUR®-syrer og -løsningsmidler i plastflasker er sikre, nesten uknuselige, miljøvennlige, lette og enkle å håndtere.

Belagte glassflasker for syrer

Safebreak-flasker er laget spesielt for syrer. PE-belegget holder på syren hvis glasset knuses.

Aluminiumsflasker for HPLC-løsningsmidler

Aluminiumsbeholdere sikrer løsningsmidler med høy renhet og er også uknuselige, lette og enkle å håndtere.

Sikkerhetsflaskeholdere

Fargerike og praktiske sikkerhetsholdere for transport av syrer, baser og løsningsmidler.

Sikre laboratoriekjemikalier

Silikagel

Selv om silikagel er trygge tørkemidler, er eldre fuktighetsindikatorer som finnes i dem, ikke like sikre.

Bionedbrytbare rengjøringsmidler

LABWASH® Premium konsentrerte rengjøringsmidler har høy aktivitet og lavt forbruk av bionedbrytbare ingredienser. Endre til LABWASH® for å få utmerket rengjøring som er mildere både mot deg selv og miljøet.

Grønne løsningsmidler

Organisk syntese kan inneholde giftige og kreftfremkallende stoffer. VWR Chemicals tilbyr noen grønnere løsningsmidler – 2-metyltetrahydrofuran, 1,3-dioksalan, cyklopentylmetyleter og 1,3-propandiol – som kan gjøre deg mindre eksponert for disse stoffene.

Vannfrie løsningsmidler

Et komplett utvalg av løsningsmidler med høy renhetsgrad og ekstremt lave vannivåer. Disse løsningsmidlene er spesiallaget for fuktighetssensitive organiske og biotekniske bruksområder.

Peroksid-teststrimler

Peroksid-teststrimler brukes til å raskt identifisere uorganiske peroksider i vannholdige løsninger og organiske løsningsmidler.

Teststrimler for pereddiksyre

Teststrimler for pereddiksyre brukes til å identifisere eventuell gjenværende pereddiksyre etter desinfisering.

Produkter og tjenester for din sikkerhet

Absorpsjonsmidler for søl

Hvis du har et utvalg av passende absorpsjonsmidler for søl tilgjengelig, kan du raskt og effektivt få kontroll på situasjonen hvis noe søles eller knuses.

Sikkerhetsetiketter

Sikkerhetsetiketter er nyttige når du lager en blanding eller hvis du transporterer prøver. De oppfyller GHS-regelverket (Global Harmonised System) for kjemiske stoffer og blandinger.

Benkebeskyttelse

Benkebeskyttelse beskytter benkeflaten mot etsende kjemikaliesøl, oppvarmede prøver og utstyrsvibrasjon.

Vanlige spørsmål

SYRER

1. Hvilke stoffer er ikke kompatible med syren?

 • Eddiksyre er ikke kompatibel med krom(IV)-oksid, salpetersyre, alkohol, etylenglykol, perklorsyre, peroksider og permanganater
 • Salpetersyre er ikke kompatibel med eddiksyre, anilin, krom(IV)-oksid, hydrogencyanid (blåsyre), hydrogensulfid, brannfarlige væsker og gasser
 • Oksalsyre er ikke kompatibel med sølv og kvikksølv
 • Perklorsyre er ikke kompatibel med eddiksyreanhydrid, vismut og vismutlegeringer, alkohol, papir og trevirke
 • Svovelsyre er ikke kompatibel med kaliumklorid, kaliumperklorat og kaliumpermanganat

2. Kan jeg bruke sitronsyre GPR RECTAPUR® (20273*) til å avkalke kaffemaskiner?

JA! Hvis du vil avkalke en kaffemaskin, bør du løse opp så mye krystallinsk syre som mulig i varmt vann (40 til 50 °C). Når denne løsningen er avkjølt, må du dekantere den slik at eventuelle uoppløste rester ligger igjen, og deretter helle løsningen, uten restene, inn i kaffemaskinen. Etter avkalkingen kan du skylle kaffemaskinen én eller to ganger med springvann. For å bli helt sikker på at all sitronsyren er borte, kan du sjekke skyllevannet med et pH-papir.


3. Hvordan kan jeg trygt jobbe med fluorsyre NORMATOM® (83873* eller 85029*)?

En spesiell sikkerhetskombinasjon for oppbevaring og dispensering av fluorsyrer er tilgjengelig:

 • Flaske med ekstra tykke vegger
 • Spesiallaget sikkerhetslokk og forsegling
 • Spesiell dispenser som gir akkurat den mengden syre du trenger, og sikrer at hver eneste dråpe returneres trygt til flasken

4. Håndtere eksplosjonsfare forårsaket av perklorsyre 70 % AnalaR® NORMAPUR® ACS (20589*)?

Høykonsentrert perklorsyre er svært etsende, men ikke eksplosiv. Ved normalt trykk kan den varmes opp til den koker over naken ild. Hvis det derimot finnes det minste spor av en organisk urenhet, eller hvis perklorsyren kommer i kontakt med et organisk stoff, kan den eksplodere. Det er derfor viktig med riktig oppbevaring for å forhindre kontaminasjon.


5. Hvorfor leverer VWR Chemicals konsentrert salpetersyre i plastflaske med en kort utløpsdato på to år?

Over tid angriper den konsentrerte salpetersyren plast, men det resultat at plastflasken etter hvert blir sprø.


6. Hvordan kan jeg trygt jobbe med høykonsentrert maursyre 100 % AnalaR® NORMAPUR® (20318*)?

Høykonsentrert maursyre brytes langsomt ned til karbonmonoksid og vann. Gassdannelse øker temperaturen i flasken, noe som kan forårsake eksplosjon. Nedbrytingsprosessen blir satt fart på i temperaturer ned til 30 °C. Derfor leverer vi maursyre i flasker med spesielle skrulokk.


7. Hvorfor leverer VWR Chemicals salpetersyre 99 % (85851*, 85850*) med spesialemballasje og spesiallokk?

Salpetersyre avgir rødbrune gasser ved kombinasjon av lys og varme. Disse gassene fører til at trykket inne i beholderen stiger, og under visse omstendigheter kan dette forårsake at beholderen eksploderer. VWR Chemicals spesielle lokk og emballasje forhindrer disse sikkerhetsproblemene.


EMBALLASJE

8. Hva er fordelene og ulempene med glassflasker og plastflasker av polyetylen med høy tetthet (HDPE)?

I tillegg til den økte sikkerheten du får med HDPE, er disse plastflaskene nyttige når du bruker mye syre og/eller er påpasselig når det gjelder innkjøpskostnader. HDPE-flasker av høy kvalitet sikrer kompatibilitet med de analytiske reagensene våre med høy renhetsgrad (Analar NORMAPUR), og pakken er billigere og mye enklere å håndtere enn glassflasker. 


9. Hva er EMBASAFE?

Denne spesielle PE-belagte emballasjen gir maksimal beskyttelse ved knusing av glass, ettersom den holder på knust glass og gjør det enklere å håndtere glasset. Glasset er selvsagt fullt ut kompatibelt med de analytiske reagensene våre med høy renhetsgrad (Analar® NORMAPUR®), og kan gjenvinnes på samme måte som en vanlig glassflaske.


10. Hva er oppbevaringstiden for stoffer i PE-flasker?

Løsningsmidler: 5 år
Syrer: 2 år


ETIKETTER OG CLP-REGELVERK

11. Hva er minimumsmålene for etiketter for merking av blandinger eller prøver?


12. Hvordan lese en VWR-etikett?

De nye flerspråklige etikettene er laget for å gjøre det lettere for deg å raskt og enkelt finne informasjonen du trenger. De inkluderer alltid en utløpsdato for uåpnede og korrekt oppbevarte produkter, og har vanligvis et felt der du kan skrive inn mottaksdatoen og/eller når flasken ble åpnet første gang.

De nye etikettene overholder også CLP-kravene. Den garanterte spesifikasjonen til produktet vises på etiketten hvis det er plass til dette. Hvis det ikke er plass, finner du gjeldende VWR-spesifikasjoner på vwr.com.


13. Hvordan håndtere kjemikalier på en trygg måte?

Før du håndterer farlige kjemikalier, må du lese gjennom HMS-bladet og deretter gjøre en risikovurdering.

Finn ut mer