Kjemikalier etter merke

Byggesteiner, fluorkjemikalier og syntesereagenser - Apollo Scientific

Apollo Scientific er spesialister innen produksjon og levering av aromatiske, heterosykliske og alifatiske forbindelser, fluorkjemikalier og biovitenskapelige reagenser. Med en fremragende service og ekspertise innen sourcing og produksjon av tilgjengelig

USP referansestandarder og farmasøytiske analytiske urenheter

USP is an independent, scientific non profit organisation who helps provide standards of identity, strength, quality and purity that can help safeguard the global supply of medicines, dietary supplements and food ingredients.

Thermo Scientific kjemikalier

Thermo Scientific™ merket leverer et stort utvalg av kjemikalier, funksjonelle reagenser, organiske byggeblokker, metaller og biovitenskaplige reagenser for forskning og utvikling samt kvalitetskontroll.

Merck

As the world leader in chemical analysis, Merck offers a complete range of high quality products to meet rigorous analytical needs...

VWR kjemikalier

VWR-kjemikalier er vårt eget brede utvalg av laboratorie- og industrikjemikalier med garantert høy kvalitet, detaljerte spesifikasjoner, sikker emballasje og god service som gir god valuta for pengene...

Avantor

Avantor's varemerker J.T.Baker® ogMacron Fine Chemicals™ for laboratorie- og produksjonskjemkalier er nå tillgjengelig hos VWR...

Acros Organics

Acros Organics™ has a portfolio of over 18.000 organic molecules including essential chemicals, functional reagents and organic building blocks...

Maybridge Screening Compounds and Libraries

Maybridge high-throughput screening and fragment libraries from Thermo Fisher Scientific