Kjemikalier

VWR er stolte av å tilby et av de største utvalgene av kjemikalier fra én kilde til kundene våre. I tillegg til omfattende investeringer i vår egen kjemiske produksjon er vår fremste oppgave å gjøre det enkelt for deg å få tak i produktene du trenger.

Kjemikalier etter metode

Kjemikalier for prøvepreparering

Prøveprepareringen er like viktig som analysen. Forviss deg om at du bruker riktige reagenser så du ikke risikerer å kontaminere prøven.

HPLC

Riktig valg av kjemikalie er grunnleggende for kromatografiprosessen. Nedenfor finner du en oversikt over sortimentet av kjemikalier for kromatografi

GC

I gasskromatografi er prøveprepareringen grunnleggende for å oppnå riktig resultat. Valg av riktige kjemikalier til metoden og utstyret bidrar til en vellykket analyse.

Titrering

Alt du trenger for denne kvalitative standardteknikken, fra klassiske glas til automatiske titratorer, inkl. reagenser og tilbehør.

Bestemmelse av vanninnhold

Utvalg av kompakte volumetriske eller coulometriske Karl Fischer titratorer og tilsvarende reagenser for bestemmelse av vanninnhold.

pH-måling

pH-målinger med pH-måler krever bruk av riktig buffer for å være riktige og nøyaktige.

Konduktivitetsmåling

Konduktivitetsmåling av vannholdige løsninger er en metode som brukes for å bestemme innholdet av næringsemner, salter og urenheter. Konduktivitetsstandarder er essensielle når konduktivitetsmålere skal kalibreres.

Standarder for fysiske egenskaper

Mange forskjellige områder for fysiske målinger: standarder for viskositet, smeltepunkt, densitet, brytningsindeks og Brix-standarder finnes tilgjengelig.

UV/VIS spektroskopi

UV/Vis analyse med spektrometer kan kreve forskjellige typer kjemikalier. Først utvikles et egnet løsemiddel så optiske urenheter i prøven unngås. Deretter, spektrofotometeret ...

NMR (Nuclear Magnetic Resonance)

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) brukes som standard analysemetode for bestemmelse av organiske forbindelser.

XRF

For prøveprepareringen av din XRF-analyse, kan du bruke borater for fusjon, additiver for fusjon og forhåndvsveide tabletter for oppmaling og tablettering.

AAS/ICP

På området metallanalyse samles nå elementære opplysninger fra minimale spor i ppm, ppg og ppt-områdene med sofistikerte instrumenter som AAS, ICP-OES eller, i senere tid, ICP-MS.

Organisk syntese

Hvis du skal skape nye molekyler på ditt farmasøytiske eller kjemiske forsknings- eller universitetslaboratorium, tilbyr VWR en rekke produkter som kan hjelpe deg med dine funn.

Nitrogenbestemmelse

Kjeldahl-metoden brukes til bestemmelse av nitrogeninnhold i en prøve. I denne analysen tilsettes prøven en sterk syre så fri nitrogen reagerer og former ammoniumsulfat.

Oppløsningstesting

Manuell tillaging av oppløsningsmedia kan ta tid. J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsgsmedium-konsentrater er forhåndsblandet og reduserer ...

Spesialløsninger

VWR legger til rette for vitenskapelig utvikling ved å levere kjemikalier og tjenester som er tilpasset produkt- og produksjonsbehovene dine.

Standard laboratorieutstyr

Noen produkter må finnes i alle laber. Forbedre sikkerheten på laben med VWCR og Mercks oppsamlingssett, vaskemidler osv.

Kjemikaliemanager

Produktene du har tilgjengelige skal støtte dine forskningsinitiativ, ikke forsinke dem - og hvis leveringskjeden ikke er effektiv bruker medarbeiderne dine verdifull tid bare på å få tak i produktene de trenger.

Resources

The Periodic Table!

The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019. Let’s celebrate this birthday, test your knowledge and learn more about our products.