Environment

Miljøanalyse med VWR. Utstyr og kjemikalier for vannanalyse i felt og laboratorie. KOF, BOF, TOC, Nitroen og Fosfor. Klor, pH, ledningsevne og suspendert stoff.

Miljøanalyser med Merck

Organisk eller uorganisk analyse av forurensing i vann, jord eller luft? Merck tilbyr alt du trenger, fra prøveinnsamling til kvalitetskontroll på laboratoriet.

Elektrokjemiske produkter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Prøvetaking

Alt du trenger til prøvetaking...

Prøvepreparering

Et stort utvalg produkter for prøvepreparering ...

Kolorimetri/fotometri

VWR kan tilby et stort utvalg systemer til måling av ulike stoffer i vann: test-sticks, visuelle sett, bærbare fotometre samt stasjonære fotometre og spektrofotometre.

BOF-måling/respirasjon

Biologisk oksygenforbruk (BOF) er en viktig kvalitetsparameter innen vannressurshåndtering ...

COD analyse

VWR gir to muligheter for COD-måling ...

Totalt organisk karbon (TOC)

Totalt organisk karbon (TOC) er mengden karbon som er bundet i en organisk forbindelse, og brukes ofte som en ikke-spesifikk indikator på vannkvalitet ...

Klor (fritt og totalt)

VWR tilbyr forskjellige alternativer for måling av fritt og totalt klor...

Kjeldahl

Nitrogen er en parameter det er viktig å kontrollere i vann ...

Suspenderte stoffer

VWR tilbyr en lang rekke produkter for måling av vannkvalitet med hensyn til suspenderte stoffer ...

Turbiditet

Turbiditetsmålinger er svært viktige for god prøvetaking i avløpsvann, industrivann osv ...

Produktvalg

Bly og kobber

Den nye SA1100-skanneanalysatoren representerer et fremskritt innen testing av bly og kobber i vann...

Flokkulering

Flokkuleringstester er utformet for en rekke bruksområder, som effektivitetstesting av flokkulering eller fellingsmidler ...

Sedimentering

Test for å beregne mengden suspenderte faste stoffer i kloakk ...

Luting

Luting er prosessen forbundet med å separere et oppløselig stoff fra et som er uoppløselig ...

Turbiditet

Turbiditetsmålinger er svært viktige for god prøvetaking i avløpsvann, industrivann osv ...