Kjemikalier for prøvepreparering

Prøveprepareringen er like viktig som analysen. Forviss deg om at du bruker riktige reagenser så du ikke risikerer å kontaminere prøven.

Produktkategorier

ACS og reag. Ph. Eur løsningsmidler

Komplett sortiment for mange forskjellige R&D-formål med garanterte spesifikasjoner, de aller fleste i samsvar med ACS og Reag PH EUR og tilgjengelige i forskjellige pakningsstørrelser.

ACS og reag. Ph. EUR syrer og baser

For prøvepreparering brukes ofte PH-justering eller andre funksjoner, syrer eller alkali. Du finner et komplett sortiment av disse produktene i forskjellige pakningsstørrelser.

ACS og reag. Ph. Eur salter

Komplett sortiment av salter, de fleste med analytisk grad iht. ACS, Reag PH EUR.

Reag. Ph. Eur. Standard løsninger

For kvalitetskontroll i farmasøytiske foretak, mer enn 250 standarder og løsninger i samsvar med nyeste PH EUR-versjon leveres med komplett CoA som sikrer full sporbarhet.

Syrer og løsningsmidler i plastflasker

Syrer og løsningsmidler i plastflasker er sikre, nesten uknuselige, miljøvennlige, lette og enkle å håndtere.

Syrer og løsninger i belagte glassflasker

Denne typen "sikre" forpakninger er ekstra bra for korrosive reagenser. PE-belegget holder på produktet selv om flasken skulle knuse.

Vanlige spørsmål

Alle uorganiske salter fremstilles av uorganiske råmaterialer. Siden det ikke brukes noen form for animalske materialer ved fremstillingen av disse forbindelsene, kan man gå ut fra at der er BSE-frie.

Dekahydrater og dodekahydrater, som natriumkarbonat dekahydrat eller dinatriumkarbonat dodekahydrat, mister noe av krystalliseringen i vann ved 33 °C. Man kan si at de smelter i sitt eget krystalliseringsvann. Det er derfor viktig at de lagres og transporteres kjølig (under 20 °C), spesielt i sommermånedene.

Noen salter, som ammonumjern (II) sulfat, eller tinn (II) klorid dihydrat er sterke reduksjonsmidler, som raskt endres til et høyere oksidasjonsnivå hvis de utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys. Slike produkter må derfor alltid lagres mørkt og kjølig (15 °C). Uansett er lagringstiden for disse produktene begrenset til 1 år, selv når lagringsforholdene er ideelle.

Noen forbindelser er eksplosive og kan ikke selges som tørre substanser, men kun blandet med vann. Eksempler er ammonium dichromate (stab. med 0,5 til 3% vann), ammonium nitrate (min. 3% vann) og 2,4 dinitrophenol (0,5 ml H2O2/g).

Det finnes mange forskjellige pakningsstørrelser, som f.eks. 100, 250, 500, 2500 eller 5000 g. Noen produkter leveres også i 25 kg sekker. Se nettsiden vår eller katalogene med kjemiske produkter.

Dinatriumhydrogenfosfat (Na2HPO4) betegnes som et dibasisk fosfat og natriumdihydrogenfosfat (NH2PO4) som et monobasisk fosfat.

I tillegg til mye brukte organiske fuktmidler, finnes det også uorganiske fuktmidler. Fukteeffekten kommer fra den lagdelte strukturen i forbindelsene. Vanlige fuktemidler består av boron nitride, molybdenum (IV) sulphide eller finmalt graphite. Disse forbindelsene kan brukes ved både høye og lave temperaturer.

Vitrioler er sulfater eller toverdige metaller i hydratert, krystallin form, som kobber (CuSO4. 5H2O), jern (FeSO4.7H2O) eller sink (ZnSO4.7H2O).

Ammoniumkarbonat er salt fra karbonsyre, og ammoniumkarbamat er salt fra karbamidsyre. Ammoniumkarbamat er mye mer stabil enn ammoniumkarbonat, og vil endres til denne siste bare i vannholdige løsninger, som f.eks. hvis den kokes.

Jod er tungt løselig i vann, men løser seg lett i en konsentrert kaliumjodid-løsning ved å forme komplekser. En slik løsning bør ikke fortynnes ytterligere før all jod er oppløst; det skal gjøres svært langsomt .

Kaustiske baser er betegnelsen på hydroksider fra alkaliske metaller. De opptrer i fast form og tilbys som granulat (pellets). Alkaliløsninger er vann-løsningene av disse hydroksidene. De mest brukte kaustiske basene og alkaliløsningene er fra natrium og kalium

Alkaliske løsninger kan titreres direkte med standard syrer.

Hvis mulig - og bare hvis det er helt nødvendig - skal det ikke blandes annet enn fortynnet alkali-løsning med fortynnet syre under kraftig røring. Bruk beskyttelseshansker, briller og overall - og arbeid under en avtrekkshette. Rør alkali-løsningen forsiktig inn i syren. Følg alle regler om sikkert arbeid.

Rør ønsket mengde natrumhydroksid sakte og kraftfullt sakte og kraftfullt ut i vann ved +20 °C. Vær klar over at det kan bli svært varmt.

Hvis nødvendig, kan slike løsninger tynnes ut i vann og så nøytraliseres med saltsyre. Vær nøye med å bruke beskyttelseshansker og arbeid under hette. Før uthelling i en samlebeholder, må du gjøre en pH-test med en pH-indikatorstrips.

Granulatet er oppløselig i alkohol og ikke-oppløselig i aseton og dietyleter.

Karbonater er tungt oppløselige i natrium- og kaliumhydroksid-løsninger. Jo mer konsentrert løsningen er, jo lavere karbonatinnhold, siden karbonater felles ut.

Litteratur

Tilleggsinformasjon