Gasskromatografi

Gasskromatografi er en verdifull analytisk teknikk som gjør det mulig å skille ut og kvantifisere en lang rekke prøveblandinger og å produsere svært pålitelige resultater over lange perioder. Denne teknikken brukes mye innen næringsmiddelindustrien, den kjemiske industrien og miljørettede bransjer, men er også mye brukt i andre bransjer. Teknikken bruker en gass (vanligvis helium og hydrogen) som en bærer for den injiserte prøven, som fordampes ved høye temperaturer.

Avantor® Hichrom GC Brochure

Se  Avantor® Hichrom GC-produkter

Avantor® Hichrom GC column Cross reference guide

Application Note: Reproducibility

Other brands. Click here to request information