Eksklusjonskromatografi

Kolonner til eksklusjonskromatografi skiller ut komponenter på bakgrunn av molekylær størrelse, og de større molekylene elueres først. Separasjon oppnås ved differensialekskludering eller -inkludering av komponenter innenfor pakningsmaterialepartiklene, og denne teknikken brukes til å karakterisere den molekylære vektfordelingen av polymerer samt til separasjon av diskrete komponenter. Silika- og polymerbaserte kolonnetyper for eksklusjonskromatografi er tilgjengelig.

Gelpermeasjonskromatografi dreier seg om eksklusjonskromatografisk separasjon av organisk oppløselige polymerer ved bruk av et organisk løsningsmiddel som eluent. Gelfiltreringskromatografi dreier seg om separasjon av vannoppløselige polymerer i vannholdige eluenter.

Viktige produkter som distribueres i din region

Other brands. Click here to request information