Superkritisk væskekromatografi

Superkritisk væskekromatografi (SVK) er en kromatografisk teknikk som bruker en superkritisk væske som den mobile fasen. Selv om SVK har eksistert en stund, har tilpasningen til en ortogonal teknikk innen HPLC, særlig i farmasien, ført til en oppsving de seneste årene. Denne interessen har vært drevet av økende krav til høy gjennomstrømming og et ønske om mer miljøvennlige teknikker. Store reduksjoner i bruken av løsningsmidler gir betydelige fordeler på grunn av kortere prøvebehandlings- og tørketider, og det gir også fordeler knyttet til kostnader og sikkerhet.

Viktige produkter som distribueres i din region

Other brands. Click here to request information