Avantor® teknisk støtte

 • Dedikerte kromatografieksperter som svarer raskt
 • Ta kontakt med oss for å få hjelp med hvilket som aspekt av kromatografi
 • RPLC, NPLC, SFC, GC, SPE, TLC, Flash, CE, LC-MS og GC-MS
 • Database med 10 000 brukertipsartikler: vi kan finne et godt startpunkt for selv de molekylene som er vanskeligst å analysere

Ta kontakt med eksperter i vår tekniske støtte

Introduksjon til Avantor® tekniske støtte

Application Search
 • Our > 10,000 analytes database can typically provide a method or good starting point for your work
 • Our technical experts can advise on development and optimisation to get you to a solution as quickly as possible
Additional Information
Technical Troubleshooting
 • Peak shape or splitting
 • Sample issues
 • Method reproducibility
 • Sample cleanliness
 • Method transfer or scale-up
 • Any aspect of chromatography
Additional Information

Det er så frustrerende når kolonnen eller HPLC-systemet ikke presterer som forventet. Vi er gode på problemløsning, og ved å ringe til oss kan du spare mye tid og unngå stress.»

Julie – leder for teknisk administrasjon

Method Development and Strategies
 • Contact us as you plan your work
 • Decades of experience to ensure you make the most effective choices
 • Rapid, productive method development workflows

Hos oss jobber det vitenskapsfolk med flere tiårs erfaring innen farmasi og andre bransjer, og de er klare til å gi råd, støtte og veiledning for enhver metodeutviklingsaktivitet.»

Dan – teknisk spesialist

Column Lifetime Advice
 • Recommendations to ensure maximum lifetimes
 • Don’t replace columns unnecessarily
 • Column protection and storage options

Vi gir råd om hvordan du kan maksimere levetiden til kolonnene dine og dermed spare tid og penger.»

Gemma H – teknisk støtte

Product Selection and Recommendations
 • Up to the minute information for the best recommendation for you
 • Use our practical and theoretical experience for your work
 • Discuss with us the latest trends and chromatography products
Additional Information

Dette er et marked i rivende utvikling, men vi har oversikt over alle de nyeste produktene, trendene og teknikkene, og vi gir deg upartiske råd uten kostnad.»

Dave – teknisk spesialist

Column Sourcing and Supply
 • Rapid sourcing and shipping to you
 • Our global reach ensures we can provide the most obscure products
Additional Information

Vi kjenner markedet inn og ut og kan finne selv det mest obskure innen kolonner og tilbehør. I tillegg gir vi deg beskjed hvis det finnes andre alternativer der ute som kan gjøre en enda bedre jobb.»

Julie – leder for teknisk administrasjon