Analytisk HPLC og UHPLC

Analytisk HPLC og UHPLC

HPLC er én av de mest brukte analytiske teknikkene innen kjemi og biovitenskap. Hvorfor er det slik? Den er eksepsjonelt god til å separere svært like forbindelser. Hva kan den brukes til? Alt fra farmasøytiske forbindelser til miljøgifter.

Avantor® – eksperter innen kromatografi

Trenger du teknisk informasjon eller tekniske råd?

Vi har teknisk informasjon og eksperter tilgjengelige på telefon eller e-post.

Product pages

Stasjonære faser

Du ønsker å finne den riktige stasjonære fasen. Dette er ikke lett med tanke på at tusenvis er tilgjengelige. Søk i databasen vår med over 10 000 kolonner.

Mobilfaser og fasemodifikatorer

Du trenger en løsningsmiddelleverandør du kan stole på. Mobilfasen er ofte like viktig som den stasjonære fasen.

HPLC- og UHPLC-instrumenter

Du må konfigurere HPLC-instrumentet riktig. Instrumenter danner de fysiske betingelsene, slik at kromatografien kan finne sted.

Valg av vials

Hvilken type vials trenger du? Høyt utbytte? Vials Med lav adsorpsjon? PTFE-, silikonsepta-, klemme- eller Krympelokk

Kapillærer, overganger og tilbehør

Du trenger å optimalisere strømningsbanen i instrumentet. Fra PEEK-tilkoblinger til kapillærer i rustfritt stål – det er avgjørende å ta rett valg.

Vannrensesystemer

Vann er et nøkkelløsningsmiddel for omvendt fase-HPLC. Sørg for at du har riktig ultrarent vannanlegg for dine behov.