Separasjoner for proteiner og store biologiske molekyler

LC for store molekyler (Bio-LC)

Separasjonen av aktive ingredienser som er fremstilt ved hjelp av biologiske prosesser, krever ofte en annen tilnærming. 

Produktsider

Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC)

HIC er en utmerket teknikk for separasjon av proteiner uten å forårsake denaturering, og den kan derfor skaleres fra analytisk til nedstrøms behandling.

Size Exclusion Chromatography (SEC)

SEC brukes til å separere komponenter i henhold til deres molekylære størrelse. Det er ikke-adsorberende, det vil si at det ikke innebærer noen kjemisk interaksjon.

Ionebyttekolonner

Ionebytte separerer basert på ladningen til molekylet. Det brukes ofte til separasjon av peptider, proteiner og oligonukleotider.

Omvendt fase-HPLC for store porer

En porestørrelse på 300 Å med en C4- eller C8-fase er egnet for små proteiner og store peptider. Proteiner tilbakeholdes ved adsorpsjon av den såkalte hydrofobe fotdelen.

Kromatografiprosessmedier

Du er på utkikk etter et utvalg av medier produsert under cGMP-betingelser, som kan oppfylle behovene dine fra laboratorie- til produksjonsskala.

Automation Protein Purification

If you need to improve efficiency in your laboratory protein purification, instrumentation and software could help you acheive your goal.