Kolonneutvalgsoversikt

Grunnmateriale

  • Silika er det mest populære grunnmaterialet. Det har høy fysisk styrke og en overflate som enkelt kan modifiseres kjemisk for å danne faser egnet for bruk i et bredt spekter av HPLC-moduser. Silika oppløses imidlertid i vann ved pH ≥6,5, mens bundne silika har tilbøyelighet til å være ustabile ved pH ≤2,5. Nyere bundne silika kan ha et utvidet pH-område på 2–10 eller høyere. Nyere innovasjoner inkluderer TYPE-C™-silikaserien, der silikaoverflaten er modifisert med et lag av silisiumhydrid.
  • Polymermaterialer har minimale pH-restriksjoner, men er mindre fysisk stabile og utviser lavere separasjonseffektivitet enn silika for små molekyler. For store molekyler, som proteiner eller syntetiske polymerer, er deres ytelse sammenlignbar med ytelsen til silikabaserte materialer.
  • Grafittisert karbon har høy styrke og utmerket pH-stabilitet, men kan ikke modifiseres. Det kan være dyrt og brukes best innenfor unike selektivitetsbruksområder.
  • Zirkonia (ZrO2) har fordelen med unik selektivitet kombinert med ekstrem kjemisk og termisk stabilitet (opptil 200 °C).
  • Titandioksid (TiO2) er stabilt over et bredt pH-område samt ved forhøyede temperaturer. I motsetning til silika er overflaten til titandioksid alkalisk, noe som kan være gunstig ved analyse av grunnleggende legemidler, men separasjonseffektiviteten er generelt sett lavere.
  • Aluminiumoksid har høyere pH-stabilitet enn silika, men er ikke enkel å modifisere kjemisk.

Separasjonsmodus

Enkelt sagt styres valg av den passende kromatografiske separasjonsmodusen av det oppløste stoffets molekylstørrelse og polaritet. En oversiktsveiledning for valg finner du nedenfor. For noen molekyler kan mer enn én teknikk være egnet.

Last ned PDF