Prøvepreparering

Prøvepreparering

Prøvepreparering. Hvordan klargjør man en prøve for HPLC-analyse på best måte? Dette er et spørsmål vi stadig blir stilt. Svaret er ofte: Hva ønsker du å oppnå? Prøveprepareringen er unik for bruksområdet, som kan være alt fra enkel filtrering til komplisert derivatisering. Du finner det du trenger her.

Trenger du ytterligere informasjon om prøvepreparering?

Hvis du er på utkikk etter informasjon om filtrering eller fastfase-ekstraksjon (SPE), har vi den her. Alternativt kan du se på videoene i kunnskapssenteret vårt.

Produktsider

Sprøytefilter

Filtrering av prøvene før du plasserer dem i et rør for analyse, vil holde systemet i velfungerende tilstand og forlenge kolonnens levetid. Du må finne riktig membran, materiale og porestørrelse for prøven.

Fastfase-ekstraksjon (SPE)

Fastfase-ekstraksjon (SPE) er nøkkelmetoden for prøvepreparering før HPLC-analyse. Den fungerer utmerket til både rensing og konsentrasjon.

Sentrifugering

Du må redusere uoppløste partikler i prøven og analysere supernatanten. Bruk av en sentrifuge er et godt første trinn.

Oppvarming og røring

For preparering av prøvene og mobilfasene er det viktig med et utvalg av røre- og oppvarmingsutstyr.

Måleapparat

For å understøtte kromatografien trenger du tilgang til pålitelige pH-metere, vekter og pipetter. Vi har et omfattende utvalg for å understøtte dine behov.

Salter og syrer med høy renhetsgrad

Et reaksjonstrinn kan være påkrevd for å preparere en prøve for HPLC. Sørg for at du bare bruker reagensene av høyest kvalitet, for å få de beste resultatene.