Væskekromatografi – Prøveopparbeidelse

Prøveopparbeidelse er et viktig, men ofte oversett trinn i kromatografiprosessen. Hver prøve er unik og prøveopparbeidelsen som fungerer godt for en prøve fungerer ikke nødvendigvis like bra for den neste. Dette er grunnen til at Avantor tilbyr en omfattende portefølje av produkter.

Avantor utstyr og produkter for prøveopparbeidelse.

Sprøytefilter

Grundig filtrering av prøver kan bidra til at kromatografisystemet fungerer bra og forlenge levetiden på kolonnene. Avantor fører et bredt sortiment av produkter slik at du kan velge korrekt type membran, materiale og porestørrelse for hver prøve. Se hva

Fastfase-ekstraksjon

Fastfase-ekstraksjon (SPE) er et viktig trinn i separasjon av komponenter i en sammensatt løsning slik at de kan bli analysert. Se Avantors utvalg av SPE-produkter for ditt laboratorium.

Sentrifugering

Du må redusere uoppløste partikler i prøven og analysere supernatanten. Bruk av en sentrifuge er et godt første trinn.

Oppvarming og omrøring

Opparbeid dine prøver eller tilbered dine mobilfaser på en av varmeplatene eller utstyret tilgjengelig fra Avantor.

Måleinstrumenter

Hvis du arbeider innen kromatografi så trenger du pålitelige pH-meter, vekter, pipetter og andre måleinstrumeter. Avantor tilbyr et bredt utvalg for å imøtekomme alle dine behov.

Salter og syrer med høy renhet

Hvis din prøveopparbeidelse krever et reaksjonstrinn, vær nøye på å benytte reagenser av høy kvalitet fra Avantor.

Trenger du ytterligere informasjon om prøvepreparering?

Hvis du er på utkikk etter informasjon om filtrering eller fastfase-ekstraksjon (SPE), har vi den her. Alternativt kan du se på videoene i kunnskapssenteret vårt.