Programvare og automatisering

Programvare og automatisering

Programvare er et stadig viktigere område innenfor analytisk kjemi. Med programvare kan du automatisere mange operasjoner, forbedre datakvaliteten, redusere feil, forbedre samsvar og øke effektiviteten. Chromatography Data System (CDS) er den mest brukte programvarepakken, men det finnes mange andre som kan hjelpe deg å jobbe bedre og smartere i laboratoriet.

Produktsider

OpenLab CDS

Du arbeider i et svært regulert laboratorium og trenger den mest oppdaterte datasikkerheten med en moderne brukeropplevelse.

OpenLab EZ Chrom-utgave

Du er vant til eldre EZChrom-grensesnitt og -filstruktur, men trenger det i en moderne setting. Et bredt spekter av instrumenter kan styres.

Clarity CDS

Hvis du trenger en CDS som gir deg fleksibiliteten til å styre instrumenter fra flere leverandører, samtidig som den har et klart brukergrensesnitt, er Clarity et godt alternativ.

ChromSword

Du trenger robuste kvalitetsmetoder for effektive resultater av høy kvalitet. ChromSword kan automatisere metodeutviklingen og robusthetstestingen.

NeoLiCy: Programvare for vurdering av analysemetodens livssyklus

Du må sørge for at analysemetoden din vurderes med hensyn til regelverket du arbeider innenfor.

Laboratorie-PC-er

Du må sørge for at du har de riktige PC-ene som oppfyller kravene til programvaren. Vi har satt sammen pakker for at du skal spare tid.

Empower-drivere

Hvis du trenger Empower-lisenser for funksjonalitet med Hitachi HPLC-systemene, har vi et utvalg tilgjengelig her.