Thermo Scientific-kromatografikolonner og -forbruksartikler

Fra prøvepreparering til prøvesikkerhet og -separasjon – vi har det mest omfattende utvalget av forbruksartikler innen kromatografi som kan hjelpe kundene dine med å oppnå gjentakbare, forutsigbare resultater – i separasjon etter separasjon. Vi fokuserer på innovasjon for å kunne levere bedre produktivitet og ytelse innen viktige markedsarbeidsflyter som farmasi, næringsmidler, miljø, klinisk vitenskap og life science.

Farmasøytiske arbeidsflyter

Innovative, pålitelige og brukervennlige løsninger som hjelper deg med å innfri de høye kravene til ethvert trinn av den farmasøytiske arbeidsflyten.

Arbeidsflyter for miljøanalyse

Et omfattende utvalg av produkter som gir pålitelig og nøyaktig luft-, vann- og jordanalyse.

Life Science Workflows

Innovative products from sample preparation to sample handling and sepraration allowing confident identification and characterization of samples.

Arbeidsflyter for proteomikk

Innovative, pålitelige og brukervennlige produkter som hjelper deg med å innfri de høye kravene til proteomikkarbeidsflyten din.