Helsevesenet

Avantor Helse

Avantor kan tilby helsevesenet en omfattende serie med produkter og utstyr som helse og sykehus trenger for å opprettholde aseptiske miljøer. Redusere spredningen av smittsomme sykdommer og redusere forekomsten av sykehuservervet infeksjon.

Rentrom og kontrollerte miljøer har blitt viktigere i helsevesenet ettersom sykehus og helsesystemer håndterer smittsomme sykdommer og arbeider for å redusere sykehusinfeksjoner. Det arbeides med å holde spredningen av luftbårne partikler og mikroorganismer på kirurgiske enheter, isolasjonsrom, brann avdeling og andre områder mer enn noen gang.

Rengjøring

En av de viktigste faktorene i å drive et rentrom er å opprettholde et kontinuerlig aseptisk miljø. Avantor har en komplett serie med rengjøringssystemer og tilbehør av høy kvalitet for å hjelpe deg med oppgaven.

Vaskemidler og rengjøringsmidler

Avantor har alt du trenger for å opprettholde et rent, aseptisk miljø, inkludert håndkremer, lotion , såper, rengjørings- og desinfeksjonsmidler. De høyt kvalifiserte produktene vi har i sortimentet er laget for å ha lavt statisk og ionisk innhold.

Servietter

Vi har en komplett serie med servietter og tilhørende dispensere for å hjelpe deg med å håndtere kontaminasjoner ved søl i ditt kontrollerte miljø. Våre servietter er designet, produsert og testet for å oppfylle deres behov til krav og renhet.

Svabere

Du finner svabere som best oppfyller dine behov fra vårt brede utvalg av produkter i toppkvalitet til generelt bruk og til applikasjoner i kontrollerte miljøer. Vi har svabere i et bredt sortimentet.

Etiketter og dokumenter

Papir, etiketter og andre dokumenter kan påføre rentroms miljøet deres partikler, bakterier eller mikroorganismer. Avantor benytter etiketter og papirer av en kvalitet, som skal minisere kontaminasjoner.

Miljø

For å opprettholde et sikkert rentroms- eller kontrollert miljø på arbeidsplassen, må du hele tiden overvåke forholdene der. Våre produkter kan hjelpe deg med å oppdage forurensning i luften og på overflater.

Sikkerhetsskap

Biosikkerhetsskap beskytter bade brukere og omgivelser når farlige produkter anvendes. Avantor tilbyr biosikkerhetsskap for ren luft i Class I, Class II og Class III kontrollerte miljøer.

Hetteglass ,sterile

Avantor kan tilby sterile hetteglass, propper og forseilinger i en rekke størrelser og konfigurasjoner. Alle produktene er sertifiserte og kommer I brukervennlige, steril emballasje.

Sprøyter, sterile

Sterile medisinske sprøyter fra Avantor kan bli brukt til prøvetaking, blandinger og filtrering. Disse sprøytene med lette glidende stempler har sikker stoppmekanisme for å sikre uhell med søl. De er graderte nøyaktige og med lettlest gradering.

Autoklav

Autoklaver bruker høye temperaturer og trykk for å sterilisere utstyr, gjenbrukbare instrumenter og materialer. Avantor tilbyr en rekker autoklaver og annet steriliseringsutstyr som oppfyller dine spesifikke krav.

Inkubatorer

Inkubatorer i et kontrollert miljø hjelper følsomme materialer og dyrkede celler til å vokse. Avantor tilbyr et bredt spekter av inkubatorer i forskjellige størrelser og konfigurasjoner for å dekke alle behov og imøtekomme ethvert laboratorium.

Kanyler

Avantor tilbyr en rekke kanyler, sprøyte/kanyle kombinasjoner til mange applikasjoner. Produkter vi tilbyr er engangskanyler, standard kanyler, filter kanyler, kanyler egnet til hetteglass og kanyler egnet for ampuller.

Andre forbruksvarer

Avantor har et omfattende produktsortiment av forbruksvarer som brukes daglig i helsevesenet. Produktutvalg som prøveposer, avfallsbøtter, produkter til håndtering av biologisk farlig avfall , kremer og rengjøringsmidler for hender.