Luft- og overflatekontroll

I henhold til Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (plan for farmasøytisk inspeksjonssamarbeid) (PIC/S) bør effekten av rengjøringen «demonstreres regelmessig med mikrobiologiskprøvetaking på overflatene, f.eks. kontaktplater og vattpinner». (Kilde: PIC/S, s. 34/29).

VWR tilbyr et stort utvalg av løsninger for mikrobiologisk kontroll, fra prøveframstilling til endelig identifisering av mikroorganismer, fra mikrobiell overvåkning av luft og overflater til testing av sterile og ikke-sterile legemidler.

Produktvalg