Løsninger for produksjon av cytotoksiske medikamenter

Produksjon av cytotoksiske medikamenter:

Et spesielt ansvar for produkt, personell og pasient!

Porteføljen vår for produkter, tjenester og løsninger for cytotoksisk medikamentsproduksjon

Produksjonen av cytotoksiske medikamenter har en spesiell stilling i medikamentsframstillingen, ettersom de produseres individuelt for hver pasient i henhold til formler, (vanligvis parenteralt) og under aseptiske forhold. Det må tas særlig hensyn til beskyttelse av produktet og personellet, og produksjonskravene er svært høye.

I løpet av de siste årene har det blitt gjort mye for å forbedre kvalitetssikringen av produksjonen. Nasjonale og internasjonale retningslinjer har blitt etablert som et resultat av dette. I tillegg har og blir lovfestede krav forsterket i mange europeiske land.

Dette er for å minimere risikoen og samtidig forbedre produksjonskvaliteten og sluttproduktet, for å beskytte de ansatte til fordel for de alvorlig syke pasientene medikamentene utvikles til.

I denne prosessen forstår VWR seg som partneren din i jakten på en sikker produksjonsprosess av høy kvalitet. Vi er svært klar over det spesielle ansvaret du har i jobben din, og vi kjenner til utfordringene det er å sikre regeletterlevelse, personalkvalifikasjoner, gyldig produksjon, fremskaffing av sikkerhet og kvalitet for produktet og operatøren, for ikke å glemme pasientsikkerheten.

Kontaktene dine hos VWR har mange års erfaring fra rådgivning innen steril produksjon. De vet at produksjonen av alle de cytotoksiske medikamentene har forskjellige krav, og de kan gi deg kompetente råd for skreddersydd levering. Vi tilbyr høy kvalitet for produktområdet – selvsagt – men også skreddersydde råd for utvelgelsen. Det gir bedre kvalitet og effektivitet, i tillegg til at leveringen kommer fra én enkelt kilde.

Vi tilbyr også tjenester som optimaliserer og sikrer arbeidsflyten for deg. Disse tjenestene går fra opplæring av personell, til kvalitetssikring og standardiseringstiltak.