Tetthetsmåling

Densimetere for alle bruksområder, fra kvalitetskontroll av leveranser til kvalitetssikring av produkter i arbeid/ferdigstilte produkter.

Hvilken analyseteknikk som brukes avhenger av typen prøve og nøyaktigheten og brukervennligheten som kreves. Tetthetsguiden angir hvilen metoden som er å foretrekke for væsker. For væske- og faste prøver kan det brukes vekter med innebygd densitetsfunksjon eller har krokfesteveiing for manuell bestemmelse

Tetthetsguide

Digitalt hydrometer

Håndholdte hydrometere eller digitale tetthetsmålere brukes for å bestemme tettheten i væsker raskt og automatisk.

Tetthets-kits for VWR-vekter

Komplette kits som, sammen med en egnet vekt, lar bruker beregne tettheten i væsker og ikke-absorberende faset stoffer.

Tetthetstandarder

Tetthetstandarder kan brukes som kalibreringsstandarder for tetthetsmåling med pycnometrisk-, vibrasjon- eller hydrometer-baserte teknikker.

Hydrometere og pycnometere

Hydrometere og pycnometere bukes for å måle egenvekt eller relativ densitet i væsker eller faste stoffer.