Et sikkert valg - DURAN® by DWK Life Sciences

Arbeider du under stress? Bærer du tunge bører?
Sjekk ut et sikrere alternativ!

 

Sikkert arbeide på laboratoriet krever riktig valg av utstyr. Men mens enkelte produkter, som sikkerhetsbriller og annet personlig verneutstyr er innlysende, er det lett å overse at det også må velges sikkert utstyr for alle de spesifikke arbeidsoperasjonene som utføres. Det daglige arbeidet retter fokus både mot produktivitet og måloppnåelse samtidig som sikkerhet hele tiden må tas med i beregningen. DURAN® glassflasker, begre og andre DURAN® laboratorieprodukter gir et godt utgangspunkt, med velprøvd utstyr som takket være materialer med topp kvalitet alltid er sikre å håndtere. Likevel kan enkelte funksjoner, spesielt de som omfatter omgivelser med økt trykk eller vakuum, eller innebærer løfting, bæring eller helling fra stor glassflasker, ha stor nytte av spesialprodukter med økte sikkerhetsegenskaper.

Vårt engasjement for innovasjon har resultert i en rekke produkter som bidrar til å forbedre disse nøkkelfunksjonene inne på laboratoriet. La aldri ønsket ditt om fortgang i arbeidet gå på bekostning av sikkerheten. Ta deg tid til å undersøke DURAN® produktene. De gir deg et sikrere valg og gjør glassflaskene på laboratoriet enda bedre. Det beste i dine hender.

DURAN® flaske-bæresystem - Sikkerhet & komfort i kombinasjon

Løfting, bæring og helling fra store glassflasker kan være både vanskelig og farlig. Det nye, modulbaserte DURAN® flaskebæresystemet er et sikrere og mer komfortabelt alternativ til for deg og medarbeiderne dine. Flaskebæresystemet passer for standard laboratorieflasker med GL 45 hals og er kompatibelt med fire flaskestørrelser - 2, 5, 10 og 20 liter. Den ergonomiske utformingen gir både helse- og sikkerhetsfordeler. Flaskene kan transporteres enkelt og sikkert rundt på laboratoriet eller i produksjonen.

Finn ut merDURAN® Protect - Når sikkerhet er viktig

Transport, lagring og håndtering av farlige og verdifulle substanser inne på laboratoriet utgjør en viktig sikkerhetsrisiko. For å bøte på dette, har vi utviklet DURAN® Protect sortimentet som gir brukerne ekstra beskyttelse. Det beste fra to verdner i kombinasjon, DURAN® borosilikatglass 3.3er nærmest inert og kjent for topp termisk effekt og sterk motstand mot kjemisk påvirkning beskytter innholdet mot kontaminering; det utvendige plastbelegget beskytter både bruker og innhold mot ulykker.

Finn ut mer


DURAN® Pressure Plus+ laboratorieflasker - styrke under press

Laboratorieprosesser som innebærer økt trykk eller vakuum krever bruk av spesialprodukter på laben. Standard laboratorieflasker er ikke designet for sikker motstand mot trykkforskjeller. Geometrien i DURAN® Pressure Plus+ flaskene er endre for å stå imot trykk og gi maksimal sikkerhet til både bruker og innhold. Pressure plus+ flaskene leveres i tre varianter; klare DURAN® glass, med eller uten beskyttende plastbelag, og farget DURAN® glass for beskyttelse mot ultrafiolett lys.

Finn ut mer