Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Miljøanalyse

Miljøanalyse

Miljøanalyse

VWR  har lang erfaring med miljøanalyse og tilbyr utstyr og kjemikalier for vannanalyse i felten og på laboratoriet. Parametere som KOF (COD), BOF (BOD), TOC,  Nitrogen og Fosfor kan analyseres enten ved hjelp av hurtigtester eller spektrofotometrisk.  Andre viktige parametre som fritt klor, total klor, pH, ledningsevne og suspendert stoff finner du nedenfor. I tillegg til overvåkingsparametre innen områdene avløpsvann, drikkevann, utslipp og fiskeoppdrett, leverer VWR et omfattende sortiment av laboratorieutstyr og feltutstyr til f.eks. Kjeldahl, flokulering, turbiditet, sedimentering og suspendering.