Fotometrisk BOF-metode

BOF-testen er en fotometrisk kyvettetest fra Merck

  • Kalibrerte og standardkompatible analysereagenser for økt sikkerhet
  • Strekkodesystem gir rask og enkel bruk
  • Omfattende dokumentasjon av kvalitetskontrollen for hver test
  • Det er fortsatt nødvendig med fem dagers inkubering, men analysen har færre trinn enn andre metoder