BOF-måling/respirasjon

Biologisk oksygenforbruk (BOF) er en viktig kvalitetsparameter innen vannovervåking. VWR tilbyr produkter for de ulike metodene som er tilgjengelige.

BOD-inkubatorer

Alle BOD-metoder krever at prøver oppbevares ved 20 °C (68 °F) i fem dager. VWR tilbyr et bredt utvalg av temperaturstyrte inkubatorer.

BOD-respirasjon: BOD-selvsjekk

En reduksjon i oksygen skaper en absolutt trykkforskjell som kan måles av en trykksensor. Dette er praktisk og enkelt å utføre!

Fortynnings-BOF

BOF-måling i henhold til EN 1899-1 og DI EN 1899-2, samt offisiell EPA-metode.

Fotometrisk BOF-metode

BOF-testen er en fotometrisk kyvettetest fra Merck.